Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n johtokunnan jäsenten tehtävänjako

18.12.2012

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunta päätti tänään tehtävien jakautumisesta jäsentensä kesken. Johtokunnalla on yhteinen kokonaisvastuu tehtävien hoitamisesta. Tehtävänjako tuli voimaan välittömästi.

Pääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston puheenjohtajana. Lisäksi pääjohtaja Mario Draghin vastuulla ovat viestintä, johtokunnan neuvonantajat, EJRK:n sihteeristö, sisäinen tarkastus sekä sihteeristö ja kielipalvelut [1].

Varapääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia pääjohtajan sijaisena. Lisäksi varapääjohtaja Vítor Constâncion vastuualueita ovat hallinto (ei kuitenkaan EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke), rahoitusjärjestelmän vakaus, maksujärjestelmien yleisvalvonta sekä pankkiunionihanke (josta vastaa Yves Merschin kanssa).

Jörg Asmussen vastaa edelleen kansainvälisistä ja Eurooppa-suhteista. Hän edustaa EKP:tä kansainvälisissä kokouksissa, euroryhmän työryhmän kokouksissa ja talous- ja rahoituskomitean kokouksissa. Lisäksi hän osallistuu pääjohtajan tai varapääjohtajan ohella euroryhmän, Ecofin-neuvoston sekä EU:n ja euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten kokouksiin. Hänen vastuullaan ovat edelleen oikeudelliset asiat, EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke ja EKP:n pysyvä edustusto Washingtonissa.

Benoît Cœurén vastuualueeseen kuuluvat yhä markkinaoperaatiot, maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri sekä tutkimus.

Yves Merschin vastuualueita ovat setelit, tietotekniikka, riskienhallinta, TARGET2-Securities sekä pankkiunionihanke (josta vastaa varapääjohtaja Vítor Constâncion kanssa).

Peter Praetin vastuualueet ovat edelleen kansantalous, henkilöstöhallinto, budjetointi ja organisaatiosuunnittelu sekä tilastointi.

Liite

Johtokunnan jäsenten tehtävänjako

Mario Draghi, pääjohtaja

 • Viestintä
 • Johtokunnan neuvonantajat
 • EJRK:n sihteeristö
 • Sisäinen tarkastus
 • Sihteeristö ja kielipalvelut

Vítor Constâncio, varapääjohtaja

 • Hallinto (paitsi EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke)
 • Rahoitusjärjestelmän vakaus
 • Maksujärjestelmien yleisvalvonta
 • Pankkiunionihanke

Jörg Asmussen

 • Kansainväliset ja Eurooppa-suhteet
 • Oikeudelliset asiat
 • EKP:n uusien toimitilojen rakennushanke
 • Pysyvä edustusto Washingtonissa

Benoît Coeuré

 • Markkinaoperaatiot
 • Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri
 • Tutkimus

Yves Mersch

 • Setelit
 • Tietotekniikka
 • Riskienhallinta
 • TARGET2-Securities
 • Pankkiunionihanke

Peter Praet

 • Kansantalous
 • Henkilöstöhallinto, budjetointi ja organisaatiosuunnittelu
 • Tilastot
 1. [1]Kielipalvelutoimisto siirretään 1.1.2013 uuteen viestinnän ja kielipalveluiden pääosastoon, jolloin nykyisestä sihteeristön ja kielipalveluiden pääosastosta tulee sihteeristön pääosasto.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle