Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

18 Δεκεμβρίου 2012

Στο πλαίσιο της συλλογικής της ευθύνης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έλαβε σήμερα απόφαση σχετικά με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της. Η απόφαση αυτή, η οποία έχει άμεση ισχύ, έχει ως εξής:

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, κ. Mario Draghi, θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για την Επικοινωνία, τους Συμβούλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη Γραμματεία του ΕΣΣΚ, την Εσωτερική Επιθεώρηση, καθώς και τη Γραμματεία και τις Γλωσσικές Υπηρεσίες [1].

Πέραν των καταστατικών του καθηκόντων ως αναπληρωτή του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Vítor Constâncio, θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τη Διοίκηση (εκτός του έργου κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ), τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, την Επίβλεψη των Συστημάτων Πληρωμών και, από κοινού με τον κ. Yves Mersch, για το σχέδιο τραπεζικής ένωσης.

Ο κ. Jörg Asmussen θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα εξακολουθήσει να εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (Eurogroup) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), καθώς και στις συνόδους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ. Επιπλέον, θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τις Νομικές Υπηρεσίες, το έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Benoît Cœuré θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τις Δραστηριότητες Αγορών, τις Πληρωμές και τις Υποδομές Αγοράς, καθώς και την Έρευνα.

Ο κ. Yves Mersch θα είναι αρμόδιος για τα Τραπεζογραμμάτια, τα Πληροφοριακά Συστήματα, τη Διαχείριση Κινδύνων, το Πρόγραμμα TARGET2-Securities και, από κοινού με τον κ. Vitor Constâncio, για το σχέδιο τραπεζικής ένωσης.

Ο κ. Peter Praet θα εξακολουθήσει να είναι αρμόδιος για τις Οικονομικές Μελέτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τον Προϋπολογισμό και την Οργάνωση, καθώς και τη Στατιστική.

Παράρτημα

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Mario Draghi, Πρόεδρος

 • Γραμματεία και Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Γραμματεία του ΕΣΣΚ
 • Επικοινωνία
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος

 • Διοίκηση (εκτός του έργου κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ)
 • Επίβλεψη Συστημάτων Πληρωμών
 • Σχέδιο Τραπεζικής Ένωσης
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Jörg Asmussen

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
 • Έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ
 • Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον
 • Νομικές Υπηρεσίες

Benoît Coeuré

 • Δραστηριότητες Αγορών
 • Έρευνα
 • Πληρωμές και Υποδομές Αγοράς

Yves Mersch

 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Σχέδιο Τραπεζικής Ένωσης
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πρόγραμμα TARGET2-Securities
 • Τραπεζογραμμάτια

Peter Praet

 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Προϋπολογισμός και Οργάνωση
 • Οικονομικές Μελέτες
 • Στατιστική
 1. [1]Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, το Τμήμα Γλωσσικών Υπηρεσιών θα μεταφερθεί στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και Γλωσσικών Υπηρεσιών η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα. Από την ημερομηνία αυτή, η Γενική Διεύθυνση Γραμματείας και Γλωσσικών Υπηρεσιών θα μετονομαστεί σε Γενική Διεύθυνση Γραμματείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου