Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Valdes locekļu pienākumu sadalījums

2012.18.12.

Šodien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valde, ņemot vērā tās kopatbildību, pieņēma lēmumu par šādu Valdes locekļu pienākumu sadalījumu. Lēmums stājās spēkā nekavējoties.

Līdztekus Statūtos noteiktajiem Valdes, Padomes un Ģenerālpadomes prezidenta pienākumiem ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) arī turpmāk būs atbildīgs par Komunikācijas direktorātu, Valdes juriskonsultu, ESRK Sekretariātu, Iekšējā audita direktorātu un Sekretariāta un valodu ģenerāldirektorātu. [1]

Līdztekus Statūtos noteiktajiem prezidenta vietnieka pienākumiem viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio) arī turpmāk būs atbildīgs par Administrācijas ģenerāldirektorātu (izņemot jauno ECB telpu projektu) un Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorātu, Maksājumu sistēmu pārraudzību un banku savienības projektu (kopā arī Īvu Meršu).

Jergs Asmusens (Jörg Asmussen) arī turpmāk būs atbildīgs par Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorātu. Papildus uzdevumam pārstāvēt ECB starptautiskās sanāksmēs viņš arī turpmāk pārstāvēs ECB arī Euro darba grupas un Ekonomikas un finanšu komitejas sanāksmēs, kā arī kopā ar prezidentu vai viceprezidentu apmeklēs Eurogrupas, ECOFIN un valstu vai valdību vadītāju ES un euro zonas valstu līmeņa sanāksmes. Viņš arī turpmāk būs atbildīgs par Juridisko ģenerāldirektorātu, jauno ECB telpu projektu un ECB pārstāvniecību Vašingtonā.

Benuā Kerē (Benoît Cœuré) arī turpmāk būs atbildīgs par Tirgus operāciju ģenerāldirektorātu, Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras ģenerāldirektorātu un Pētniecības ģenerāldirektorātu.

Īvs Meršs ( Yves Mersch ) būs atbildīgs par Banknošu ģenerāldirektorātu, Informācijas sistēmu ģenerāldirektorātu, Riska vadības biroju, TARGET2 Vērtspapīriem programmu un banku savienības projektu (kopā ar Vitoru Konstansiu).

Peters Prāts (Peter Praet) arī turpmāk būs atbildīgs par Ekonomikas ģenerāldirektorātu, Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorātu un Statistikas ģenerāldirektorātu.

Pielikums

Valdes locekļu pienākumu sadalījums

Mario Dragi, prezidents

 • Komunikācijas direktorāts
 • Valdes juriskonsults
 • ESRK Sekretariāts
 • Iekšējā audita direktorāts
 • Sekretariāta un valodu ģenerāldirektorāts

Vitors Konstansiu, viceprezidents

 • Administrācijas ģenerāldirektorāts (izņemot jauno ECB telpu projektu)
 • Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts
 • Maksājumu sistēmu pārraudzība
 • Banku savienības projekts

Jergs Asmusens

 • Starptautisko un Eiropas attiecību ģenerāldirektorāts
 • Juridiskais ģenerāldirektorāts
 • Jauno ECB telpu projekts
 • Pastāvīgā pārstāvniecība Vašingtonā

Benuā Kerē

 • Tirgus operāciju ģenerāldirektorāts
 • Maksājumu sistēmu un tirgus infrastruktūras ģenerāldirektorāts
 • Pētniecības ģenerāldirektorāts

Īvs Meršs

 • Banknošu ģenerāldirektorāts
 • Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāts
 • Riska vadības birojs
 • TARGET2 vērtspapīriem
 • Banku savienības projekts

Peters Prāts

 • Ekonomikas ģenerāldirektorāts
 • Cilvēkresursu, budžeta un organizācijas ģenerāldirektorāts
 • Statistikas ģenerāldirektorāts
 1. [1]No 2013. gada 1. janvāra Valodu nodaļa tiks pārcelta uz jaunizveidoto Komunikāciju un Valodu ģenerāldirektorātu, savukārt Sekretariāta un valodu ģenerāldirektorātu pārdēvēs par Sekretariāta ģenerāldirektorātu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem