Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy Výkonné rady ECB

18. prosince 2012

Výkonná rada Evropské centrální banky (ECB) s ohledem na svou společnou odpovědnost dnes rozhodla s okamžitou účinností o rozdělení kompetencí mezi své členy:

Prezident ECB Mario Draghi bude mít vedle statutárních povinností předsedy Výkonné rady, Rady guvernérů a Generální rady ve své kompetenci nadále tyto organizační složky: komunikace, útvar poradců Výkonné rady, sekretariát ESRB, interní audit a sekretariát a jazykové služby [1].

Viceprezident ECB Vítor Constâncio bude mít vedle statutárních povinností zástupce prezidenta ECB nadále ve své kompetenci: vnitřní záležitosti (s výjimkou projektu nového sídla ECB), finanční stabilitu, dohled nad platebními systémy a společně s Yvesem Merschem Projekt bankovní unie.

Jörg Asmussen zůstává odpovědný za mezinárodní a evropské vztahy. Vedle své úlohy zástupce ECB na mezinárodních setkáních bude ECB nadále zastupovat na zasedáních pracovní skupiny euroskupiny a Hospodářského a finančního výboru a účastnit se spolu s prezidentem či viceprezidentem zasedání euroskupiny, Rady ECOFIN a hlav států a vlád na úrovni EU a eurozóny. Dále zůstává odpovědný za právní služby, projekt nového sídla ECB a za stálé zastoupení ve Washingtonu.

Benoît Cœuré zůstává odpovědný za tržní operace, platební a tržní infrastrukturu a za výzkum.

Yves Mersch bude odpovědný za bankovky, informační systémy, řízení rizik, za program TARGET2-Securities a s společně s Vítorem Constânciem za Projekt bankovní unie.

Peter Praet zůstává odpovědný za ekonomii, lidské zdroje, rozpočet a organizaci a za statistiku.

Příloha

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy Výkonné rady

Mario Draghi, prezident

 • Komunikace
 • Poradci Výkonné rady
 • Sekretariát ESRB
 • Interní audit
 • Sekretariát a jazykové služby

Vítor Constâncio, viceprezident

 • Vnitřní záležitosti (s výjimkou projektu nového sídla ECB)
 • Finanční stabilita
 • Dohled nad platebními systémy
 • Projekt bankovní unie

Jörg Asmussen

 • Mezinárodní a evropské vztahy
 • Právní služby
 • Projekt nového sídla ECB
 • Stálé zastoupení ve Washingtonu

Benoît Cœuré

 • Tržní operace
 • Platební a tržní infrastruktura
 • Výzkum

Yves Mersch

 • Bankovky
 • Informační systémy
 • Řízení rizik
 • TARGET2-Securities
 • Projekt bankovní unie

Peter Praet

 • Ekonomie
 • Lidské zdroje, rozpočet a organizace
 • Statistika
 1. [1]S účinností od 1. ledna 2013 bude odbor pro jazykové služby převeden do nově vytvořeného generálního ředitelství pro komunikaci a jazykové služby a současně bude generální ředitelství – sekretariát a jazykové služby přejmenováno na generální ředitelství – sekretariát.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média