Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozdelenie kompetencií členov Výkonnej rady ECB

18. decembra 2012

Výkonná rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes v rámci svojej kolektívnej zodpovednosti rozhodla o rozdelení kompetencií medzi svojich členov, ktoré nadobúda okamžitú platnosť:

Prezident Mario Draghi bude popri svojich štatutárnych funkciách predsedu Výkonnej rady, Rady guvernérov a Generálnej rady i naďalej zodpovedný za tieto odborné útvary: komunikácia, poradcovia Výkonnej rady, sekretariát ESRB, interný audit a sekretariát a jazykové služby [1].

Viceprezident ECB Vítor Constâncio bude popri svojej štatutárnej funkcii zástupcu prezidenta i naďalej zodpovedný za tieto odborné útvary: správa ECB (s výnimkou projektu nového sídla ECB), finančná stabilita, dohľad nad platobnými systémami a (spolu s Yvesom Merschom) projekt bankovej únie.

Jörg Asmussen bude aj naďalej zodpovedný za odbor medzinárodných a európskych vzťahov. Popri svojej funkcii zástupcu ECB na medzinárodných zasadaniach bude aj naďalej zastupovať ECB na zasadaniach pracovnej skupiny Euroskupiny a Hospodárskeho a finančného výboru a spolu s prezidentom, resp. viceprezidentom sa bude zúčastňovať na zasadaniach Euroskupiny, ECOFIN-u a zasadaniach hláv štátov alebo predsedov vlád na úrovni EÚ a eurozóny. Okrem toho bude naďalej zodpovedný za odbor právnych služieb, projekt nového sídla ECB a stále zastúpenie ECB vo Washingtone.

Benoît Cœuré bude aj naďalej zodpovedný za odbor operácií na trhu, odbor platobného styku a infraštruktúry trhu a odbor výskumu.

Yves Mersch bude zodpovedný za odbor bankoviek, odbor informačných systémov, odbor riadenia rizík, odbor TARGET2-Securities a (spolu s Vitorom Constânciom) za projekt bankovej únie.

Peter Praet bude aj naďalej zodpovedný za odbor ekonomiky, odbor ľudských zdrojov, rozpočtu a organizácie a odbor štatistiky.

PRÍLOHA

Rozdelenie kompetencií členov Výkonnej rady

Mario Draghi, prezident

 • Komunikácia
 • Poradcovia Výkonnej rady
 • Sekretariát ESRB
 • Interný audit
 • Sekretariát a jazykové služby

Vítor Constâncio, viceprezident

 • Správa ECB (s výnimkou projektu nového sídla ECB)
 • Finančná stabilita
 • Dohľad nad platobnými systémami
 • Projekt bankovej únie

Jörg Asmussen

 • Medzinárodné a európske vzťahy
 • Právne služby
 • Projekt nového sídla ECB
 • Stále zastúpenie ECB vo Washingtone

Benoît Coeuré

 • Operácie na trhu
 • Platobný styk a infraštruktúra trhu
 • Výskum

Yves Mersch

 • Bankovky
 • Informačné systémy
 • Riadenie rizík
 • TARGET2-Securities
 • Projekt bankovej únie

Peter Praet

 • Ekonomika
 • Ľudské zdroje, rozpočet a organizácia
 • Štatistika
 1. [1]S účinnosťou od 1. januára 2013 bude odbor jazykových služieb súčasťou nového generálneho riaditeľstva komunikácie a jazykových služieb. Generálne riaditeľstvo sekretariátu a jazykových služieb bude zároveň premenované na generálne riaditeľstvo sekretariátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá