Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

17 януари 2011 г.

Общо 364 102 фалшифицирани евробанкноти бяха изтеглени от обращение през втората половина на 2010 г. Тези данни показват спад от 5,9 % в количеството изтеглени от обращение банкноти през изминалото полугодие. Таблицата по-долу показва тенденцията в броя на изтеглените от обращение фалшиви банкноти през изминалите шест месеца.

Период 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Брой фалшиви банкноти 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

В сравнение с нарастващия брой истински евробанкноти в обращение (средно с 13,6 млрд. броя през втората половина на 2010 г.), делът на фалшивите банкноти остава много нисък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и седемнадесетте национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при транзакции в брой. Истинските банкноти се разпознават лесно чрез теста „пипни-разгледай-наклони“, описан на интернет страниците на ЕЦБ относно еврото и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение за неистинност банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се усъмни, че е получил фалшива банкнота, трябва да уведоми или полицията, или – където националната практика позволява – съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя разбивка по купюри в проценти на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2010 г.

Купюра: 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Разбивка в проценти 0,5 % 1,5 % 38,0 % 43,5 % 13,5 % 1,5 % 1,5 %

Купюрите от 20 и 50 евро продължават да бъдат най-често фалшифицираните банкноти. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 евро е намалял, а този на банкнотите от 50 евро отбелязва увеличение. Взети заедно, двете най-често фалшифицирани купюри съставляват 81,5 % от общия брой фалшифицирани банкноти през втората половина на 2010 г. Банкнотата от 100 евро е третата най-често фалшифицирана купюра, съставляваща 13,5 % от общия брой. Делът на другите купюри (банкноти от 5,10, 200 и 500 евро) е много нисък.

Почти всички (97 %) фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през 2010 г., са открити в страни от еврозоната, като само около 1,5 % са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и 1,5 % в други части на света.

Евросистемата полага значителни усилия за осигуряване на добра информираност на обществеността за разпознаване на фалшивите банкноти и на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, относно надеждността на банкнотообработващите машини да разпознават и изтеглят фалшифицираните банкноти от обращение.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите