SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

17. januar 2011

I 1. halvår 2010 blev i alt 364.102 falske eurosedler taget ud af omløb. Det er et fald på 5,9 pct. i forhold til det antal, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2010. Nedenstående tabel viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler, som er taget ud af omløb.

Periode 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Antal falske sedler 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000

Sammenlignet med det stigende antal ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 13,6 mia. sedler i 2. halvår 2010) er de falske sedlers andel stadig meget lav.

Ikke desto mindre råder Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 17 nationale centralbanker i euroområdet – fortsat borgerne til at være opmærksomme, når de modtager eurosedler i kontanttransaktioner. Det er nemt at kontrollere, om en euroseddel er ægte, hvis man bruger den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis der er tvivl om en seddels ægthed, bør den imidlertid sammenlignes direkte med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank.

Nedenstående tabel viser fordelingen (i pct.) efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2010.

Pålydende værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 0,5 1,5 38,0 43,5 13,5 1,5 1,5

20- og 50-eurosedlen er fortsat de hyppigst forfalskede sedler. I de seneste seks måneder er andelen af falske 20-eurosedler faldet, og andelen af falske 50-eurosedler steget. De to hyppigst forfalskede seddelstørrelser udgjorde tilsammen næsten 81,5 pct. af det samlede antal eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2010. 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde 13,5 pct. af det samlede antal. De øvrige seddelstørrelsers andel (5, 10, 200 og 500 euro) er meget lav.

Størstedelen (97 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2010, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 1,5 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 1,5 pct. kom fra resten af verden.

Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at borgerne er godt informerede om, hvordan man identificerer en falsk euroseddel og, for så vidt angår kontanthåndterende virksomheder, for at sikre, at maskinerne til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt