Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

17.1.2011

Vuoden 2010 jälkipuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 364 102 väärennettyä euroseteliä. Väärennösten määrä pieneni 5,9 % edellisestä kuuden kuukauden jaksosta. Alla olevassa taulukossa esitetään puolivuosittaiset tiedot kierrosta poistetuista väärennöksistä.

Tarkastelujakso 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009 2/2009 1/2010 2/2010
Väärennösten määrä 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

Aitoja euroseteleitä on liikkeessä yhä enemmän (vuoden 2010 jälkipuoliskolla keskimäärin 13,6 miljardia seteliä). Niiden määrään verrattuna väärennösten määrä on edelleen hyvin pieni.

Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 17 kansallista keskuspankkia – kehottaa kuitenkin edelleen kaikkia olemaan käteismaksutilanteissa valppaina mahdollisten seteliväärennösten varalta. Aidot setelit on helppo tunnistaa käyttämällä EKP:n eurosivuilta ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä. Jos on silti epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin (tai kansalliseen keskuspankkiin, mikäli kansallinen käytäntö sen sallii).

Oheisessa taulukossa esitetään eri seteliarvojen prosenttiosuudet vuoden 2010 loppupuoliskolla kierrosta poistetuista väärennöksistä:

Seteliarvo 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 0,5 % 1,5 % 38,0 % 43,5 % 13,5 % 1,5 % 1,5 %

Eniten väärennettiin edelleen 20 ja 50 euron seteleitä. Kuluneen puolen vuoden aikana 20 euron setelien osuus väärennöksistä pieneni ja 50 euron setelien osuus kasvoi. Vuoden 2010 jälkipuoliskolla näiden kahden seteliarvon yhteenlaskettu osuus kaikista väärennöksistä oli 81,5 %. Kolmanneksi eniten väärennettiin 100 euron seteleitä, joiden osuus oli 13,5 % kaikista väärennöksistä. Muiden seteliarvojen (5, 10, 200 ja 500 euroa) osuus väärennöksistä on hyvin pieni.

Vuoden 2010 jälkipuoliskolla suurin osa (97 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa. Ainoastaan noin 1,5 % havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja loput 1,5 % muualla maailmassa.

Eurojärjestelmä näkee paljon vaivaa varmistaakseen, että suuri yleisö osaa tunnistaa seteliväärennökset ja että rahaa ammattimaisesti käsittelevien tahojen setelinkäsittelylaitteet tunnistavat luotettavasti väärennökset ja poistavat ne kierrosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle