Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

17 stycznia 2011 r.

W drugiej połowie 2010 r. wycofano z obiegu łącznie 364 102 fałszywych banknotów euro, czyli 5,9% mniej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach.

Półrocze 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Liczba falsyfikatów 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (która w drugiej połowie 2010 r. wyniosła średnio 13,6 miliarda) odsetek falsyfikatów jest nadal bardzo mały.

Niemniej jednak Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 17 banków centralnych krajów strefy euro, przypomina, by zachować uwagę przy przyjmowaniu banknotów. Autentyczność banknotu można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W razie wątpliwości banknot powinno się porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Przy podejrzeniu, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – jeśli jest to przyjęte – z krajowym bankiem centralnym.

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych nominałów w ogólnej liczbie fałszywych banknotów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2010 r.

Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Udział w ogólnej liczbie falsyfikatów 0,5% 1,5% 38,0% 43,5% 13,5% 1,5% 1,5%

Nadal najczęściej fałszowano banknoty o nominałach 20 € i 50 €. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 € spadł, natomiast falsyfikatów 50 € – wzrósł. W drugiej połowie 2010 r. na te dwa nominały przypadło 81,5% ogólnej liczby fałszywych banknotów. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem – 13,5% wszystkich falsyfikatów – było 100 €. Udział pozostałych nominałów (5 €, 10 €, 200 € i 500 €) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów wykrytych w drugiej połowie 2010 r. (97%) przechwycono w krajach strefy euro, a jedynie ok. 1,5% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i 1,5% w innych miejscach na świecie.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami