Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

17. januára 2011

V druhej polovici roka 2010 bolo z obehu stiahnutých spolu 364 102 falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím to predstavuje pokles o približne 5,9 %. Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch:

Obdobie 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Počet falzifikátov 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

V pomere k zvyšujúcemu sa počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 13,6 miliardy bankoviek v druhej polovici roka 2010) je počet falzifikátov stále veľmi nízky.

Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 17 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek pri hotovostných transakciách. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou dotykom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v časti o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet (v percentách) falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2010 v členení podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Počet (v %) 0,5 % 1,5 % 38,0 % 43,5 % 13,5 % 1,5 % 1,5 %

Najčastejšie falšované sú aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Za posledných šesť mesiacov sa podiel falšovaných bankoviek 20 € znížil, pričom podiel falšovaných bankoviek 50 € sa zvýšil. Podiel týchto dvoch najčastejšie falšovaných nominálnych hodnôt na celkovom počte falšovaných bankoviek predstavoval v druhom polroku 2010 81,5 %. Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 €, ktorá predstavuje 13,5 % z celkového počtu. Podiel falzifikátov bankoviek ostatných nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je veľmi nízky.

Väčšina (97 %) zadržaných falzifikátov v druhom polroku 2010 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 1,5 % falzifikátov bolo zadržaných v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a zostávajúce 1,5 % v ostatných častiach sveta.

Eurosystém sa snaží zabezpečiť, aby verejnosť vedela, ako falzifikáty rozpoznávať, a aby ich spoľahlivo dokázali identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá