Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

17 Ιανουαρίου 2011

Το δεύτερο εξάμηνο του 2010 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 364.102 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η ποσότητα αυτή συνιστά μείωση κατά 5,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού εντοπισθέντων πλαστών τραπεζογραμματίων ανά εξάμηνο.

Χρονική περίοδος 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000

Σε σύγκριση με τον αυξανόμενο αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (κατά μέσο όρο 13,6 δισεκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2010), η ποσότητα των πλαστών παραμένει ακόμη πολύ μικρή.

Ωστόσο, το Ευρωσύστημα – δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ – εξακολουθεί να συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια ποσοστιαία ανάλυση, κατά ονομαστική αξία, του συνολικού αριθμού πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Ονομαστική αξία €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Ποσοστό 0,5% 1,5% 38,0% 43,5% 13,5% 1,5% 1,5%

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Τους τελευταίους έξι μήνες, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ μειώθηκε, ενώ αυτός των 50 ευρώ αυξήθηκε. Το δεύτερο εξάμηνο του 2010, οι δύο ονομαστικές αξίες με τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης αντιστοιχούσαν μαζί στο 81,5% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το τραπεζογραμμάτιο των 100 ευρώ είναι το τρίτο κατά σειρά τραπεζογραμμάτιο με τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας 13,5% του συνόλου. Το ποσοστό πλαστών τραπεζογραμματίων των υπόλοιπων αξιών (5, 10, 200 και 500 ευρώ) είναι πολύ χαμηλό.

Η πλειονότητα (97%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2010 εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μόλις 1,5%  περίπου εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και το υπόλοιπο 1,5% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Ευρωσύστημα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης ενός πλαστού τραπεζογραμματίου και ότι, όσον αφορά τους φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου