Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijkse informatie betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

17 januari 2011

In de tweede helft van 2010 zijn in totaal 364.102 valse eurobankbiljetten aan de circulatie onttrokken. Dit is een daling van 5,9% ten opzichte van de in de daaraan voorafgaande zes maanden aangetroffen hoeveelheid. De onderstaande tabel geeft de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aan.

Periode 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Aantal vervalsingen 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000 364.000

In vergelijking met het toenemende aantal echte eurobankbiljetten in omloop (gemiddeld 13,6 miljard gedurende de tweede helft van 2010) blijft het aantal vervalsingen zeer laag.

Desalniettemin blijft het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de zeventien nationale centrale banken van het eurogebied, het publiek adviseren alert te blijven wanneer het bij contant-geldtransacties bankbiljetten in handen krijgt. Echte eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode die wordt beschreven op de europagina’s van de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is. Eenieder die een vervalst bankbiljet denkt te hebben gekregen, dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank.

De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar coupure van het totale aantal vervalsingen die in de tweede helft van 2010 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure € 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500
Uitsplitsing in percentage 0,5% 1,5% 38,0% 43,5% 13,5% 1,5% 1,5%

De biljetten van € 20 en € 50 blijven de meest vervalste coupures. Gedurende de afgelopen zes maanden is het aandeel van valse € 20-biljetten gedaald en het aandeel van valse € 50-biljetten gestegen. In de tweede helft van 2010 waren de twee meest vervalste coupures samen goed voor 81,5% van het totaal. Het bankbiljet van € 100 is met 13,5% van het totaal de op twee na meest vervalste coupure. Het aandeel van de overige coupures (€ 5, € 10, € 200 en € 500) is zeer laag.

De meerderheid (97%) van de in de tweede helft van 2010 aangetroffen vervalsingen werd gevonden in de landen van het eurogebied. Slechts ongeveer 1,5% werd aangetroffen in de lidstaten van de EU die geen deel uitmaken van het eurogebied, en 1,5% werd aangetroffen in andere delen van de wereld.

Het Eurosysteem spant zich krachtig in om ervoor te zorgen dat het publiek goed weet hoe het een vervalst bankbiljet kan herkennen en, in het geval van professionele geldverwerkers, dat bankbiljettensorteer- en -verwerkingsmachines vervalsingen op betrouwbare wijze kunnen herkennen en aan de circulatie kunnen onttrekken.