Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

17. jaanuar 2011

2010. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 364 102 võltsitud euro pangatähte. Võrreldes varasema kuue kuu jooksul avastatud võltsingute arvuga on seda 5,9% vähem. Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta.

Periood 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Võltsingute arv 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

Võrreldes ringluses olnud ehtsate euro pangatähtede kasvava arvuga (2010. aasta teisel poolel keskmiselt 13,6 miljardit pangatähte), on euro pangatähtede võltsingute arv jätkuvalt väga väike.

Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 17 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida sularahatehingutes kasutatavate pangatähtede ehtsust. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest lihtsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada. Alati, kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga, kui see on riigi tava kohaselt lubatud.

Järgnev tabel annab ülevaate 2010. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede protsendilisest jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Protsendiline jaotus 0,5% 1,5% 38,0% 43,5% 13,5% 1,5% 1,5%

Kõige enam võltsitakse endiselt 20- ja 50-euroseid pangatähti. Viimasel kuuel kuul on võltsitud 20-euroste pangatähtede osatähtsus vähenenud ja võltsitud 50-euroste pangatähtede osatähtsus kasvanud. Kaks kõige enam võltsitud nimiväärtust kokku moodustasid 2010. aasta teisel poolel 81,5% kõigist võltsingutest. Kolmandaks enim võltsitud nimiväärtuseks oli 100-eurone pangatäht, mille võltsingud moodustasid 13,5% kõigist valerahadest. Teisi nimiväärtusi (5-, 10-, 200- ja 500-eurone) võltsitakse väga vähe.

2010. aasta teisel poolel avastati suurem osa (97%) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides, vaid ligikaudu 1,5% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 1,5% muudes maailma piirkondades.

Eurosüsteem teeb ulatuslikke jõupingutusi, et anda üldsusele teavet selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda, ning tagada sularahakäitlejatele, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid