Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

17. ledna 2011

Ve druhé polovině roku 2010 bylo z oběhu staženo celkem 364 102 padělaných eurobankovek. Ve srovnání s množstvím zadrženým v předchozích šesti měsících to představuje pokles o 5,9 %. Následující tabulka uvádí pololetní údaje o počtu zadržených padělků.

Období 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2
Počet padělků 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000 364 000

V porovnání s rostoucím počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 13,6 mld. bankovek během druhého pololetí 2010) je podíl padělků stále velmi nízký.

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 17 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se během hotovostních transakcí měla veřejnost na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je však třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

Procentuální rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2010, zobrazuje podle jednotlivých nominálních hodnot následující tabulka.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální rozdělení 0,5 % 1,5 % 38,0 % 43,5 % 13,5 % 1,5 % 1,5 %

Nejčastěji byly i nadále padělány bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. Během posledního pololetí podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 € klesl, zatímco podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 € vzrostl. Ve druhém pololetí 2010 se na celkovém počtu padělků podílely uvedené dvě nejčastěji padělané nominální hodnoty dohromady 81,5 %. Bankovka v hodnotě 100 € je třetí nejčastěji padělanou bankovkou, jež se na celkovém počtu podílela 13,5 %. Podíl bankovek ostatních nominálních hodnot (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je velmi nízký.

Většina (97 %) padělků zadržených ve druhém pololetí 2010 byla objevena v zemích eurozóny. Pouhé přibližně 1,5 % bylo staženo z oběhu v členských státech EU mimo eurozónu a 1,5 % v jiných částech světa.

Eurosystém vyvíjí velké úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a bankovky tak byly staženy z oběhu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média