Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

11 януари 2010 г.

През втората половина на 2009 г. са изтеглени от обращение общо 447 000 фалшиви евробанкноти. Това е с около 8 % повече от задържаното през предходните шест месеца количество. От таблицата по-долу, в която е представена полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти, проличава, че общият им брой нараства, макар и по-бавно спрямо предходните шестмесечни периоди.

Период 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Брой фалшиви банкноти 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Сравнението на тези данни с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (средно 12,8 млрд. банкноти през втората половина на 2009 г.) показва, че делът на фалшификатите все още е много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и шестнадесетте национални централни банки от еврозоната – приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. В допълнение Евросистемата полага значителни усилия, за да информира добре обществеността как да разпознава фалшивите банкноти и да гарантира на хората, работещи професионално с пари в брой, че банкнотообработващите машини могат по надежден начин да идентифицират и изтеглят от обращение фалшивите банкноти. Истинските банкноти се разпознават лесно, като се използва тестът „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“, описан на уебсайта на ЕЦБ (www.euro.ecb.eu) и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При съмнение банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2009 г.

 Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Процентна разбивка 0,5 % 1 % 47 % 39 % 11 % 1 % 0,5 %

Както и през предходното полугодие, най-често фалшифицираната купюра е тази от 20 €, чийто дял е почти половината от всички открити фалшификати. Втората най-често фалшифицирана купюра е банкнотата от 50 € – почти една трета от общия брой. Трите средни купюри (20 €, 50 € и 100 €) заедно представляват 97 % от всички фалшиви банкноти. Делът на фалшифицираните големи купюри (200 € и 500 €) е много малък.

Повечето (над 98 %) от заловените през втората половина на 2009 г. фалшификати са открити в страните от еврозоната, само около 1 % са открити в държави-членки на ЕС извън еврозоната и по-малко от 0,5 % – в други части на света.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите