Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Informācija par euro banknošu viltojumiem (tiek sniegta divreiz gadā)

2010. gada 11. janvārī

2009. gada 2. pusgadā kopumā no apgrozības tika izņemti 447 000 viltotu euro banknošu. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem no apgrozības izņemto banknošu skaits pieaudzis par aptuveni 8%. Tālāk tabulā, kurā parādītas atklāto viltojumu skaita pusgada tendences, redzams, ka kopējais viltoto euro banknošu skaits palielinājies, taču lēnākā tempā nekā iepriekšējos sešu mēnešu periodos.

Periods 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009 2/2009
Viltojumu skaits 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto euro banknošu skaitu (2009. gada 2. pusgadā – vidēji 12.8 mljrd.) viltojumu īpatsvars vēl arvien ir ļoti zems.

Tomēr Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 16 euro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes skaidrās naudas darījumos. Eurosistēma pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka sabiedrība ir labi informēta par to, kā atpazīt viltotas banknotes un ka profesionālo skaidrās naudas apstrādātāju skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības. Īstas banknotes ir viegli atpazīstamas, izmantojot ECB interneta lapas sadaļā par euro (www.euro.ecb.eu) un Eurosistēmas nacionālo centrālo banku interneta lapās aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot. Ja rodas šaubas, aizdomīgā banknote jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ikvienam, kam radušās aizdomas, ka viņa rīcībā nonācis viltojums, jāinformē vai nu policija vai – ja to pieļauj valsts prakse – attiecīgā nacionālā centrālā banka.

Tabulā sniegts 2009. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu procentuālais dalījums pēc nominālvērtības.

 Nominālvērtība 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro
Procentuālais dalījums 0.5% 1% 47% 39% 11% 1% 0.5%

Tāpat kā iepriekšējā pusgadā visbiežāk viltota 20 euro banknote, veidojot gandrīz pusi atklāto viltojumu. Otrajā vietā viltojumu skaita ziņā bija 50 euro banknote, kas veidoja apmēram trešdaļu no kopējā viltojumu skaita. Trīs vidējo nominālvērtību (20 euro, 50 euro un 100 euro) banknotes kopā veidoja 97% no visiem viltojumiem. Viltotu augstas nominālvērtības banknošu (200 euro un 500 euro) īpatsvars ir ļoti neliels.

Lielais vairākums (vairāk nekā 98%) viltojumu 2009. gada 2. pusgadā atklāts euro zonas valstīs. Tikai aptuveni 1% atklāts ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un nepilni 0.5% – citos pasaules reģionos.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem