SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

11. januar 2010

I 2. halvår 2009 blev i alt 447.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Det er en stigning på omkring 8 pct. i forhold til det antal, som blev taget ud af omløb i 1. halvår 2009. Som det fremgår af nedenstående tabel, der viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler taget ud af omløb, er det samlede antal falske eurosedler steget. Stigningen var dog mindre end i de foregående halvår.

Periode 2.
halvår
2004 1. 
halvår
2005 2. 
halvår
2005 1. 
halvår
2006 2. 
halvår
2006 1. 
halvår
2007 2.
halvår 2007 1.
halvår
2008 2.
halvår
2008 1.
halvår
2009 2.
halvår
2009
Antal falske sedler 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000

Sammenlignet med det stigende antal ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 12,8 mia. sedler i 2. halvår 2009) er de falske sedlers andel stadig meget lav.

Ikke desto mindre råder Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 16 nationale centralbanker i euroområdet – fortsat borgerne til at være opmærksomme, når de modtager sedler i forbindelse med kontanttransaktioner. Eurosystemet gør sig store bestræbelser for at sikre, at borgerne er godt informerede om, hvordan man identificerer en falsk euroseddel og, hvad angår kontanthåndterende virksomheder, at maskinerne til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, hvis man bruger den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECBs websted (www.euro.ecb.eu) og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis der er tvivl om en seddels ægthed, bør man imidlertid foretage en direkte sammenligning med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank.

Nedenstående tabel viser fordelingen (i pct.) efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2009.

Pålydende
værdi 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 0,5 1 47 39 11 1 0,5

Som det også var tilfældet i 1. halvår 2009, var den hyppigst forfalskede seddel 20-eurosedlen, som udgjorde næsten halvdelen af alle identificerede forfalskninger. Den næst hyppigst forfalskede seddel var 50-eurosedlen, som udgjorde omkring en tredjedel af det samlede antal. De tre mellemste seddelstørrelser (20, 50 og 100 euro) udgjorde tilsammen 97 pct. af alle falske eurosedler. De store seddelstørrelsers andel (200 og 500 euro) er meget lav.

Størstedelen (over 98 pct.) af de falske eurosedler, der blev taget ud af omløb i 2. halvår 2009, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 1 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og under 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt