Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

11 Ιανουαρίου 2010

Το δεύτερο εξάμηνο του 2009, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 447.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Η ποσότητα αυτή συνιστά αύξηση κατά 8% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει την εξαμηνιαία τάση του αριθμού των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν, ο συνολικός αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ αυξήθηκε, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα.

Χρονική περίοδος 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Αριθμός πλαστών τραπεζογραμματίων 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000

Σε σύγκριση με τον αυξανόμενο αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία (κατά μέσο όρο 12,8 δισεκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2009), η ποσότητα των πλαστών παραμένει ακόμα πολύ μικρή.

Ωστόσο, το Ευρωσύστημα – δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ – εξακολουθεί να συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Το Ευρωσύστημα καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης ενός πλαστού τραπεζογραμματίου και ότι, όσον αφορά τους φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία. Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ (www.euro.ecb.eu) και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Όποιος υποπτεύεται ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο θα πρέπει να επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – με την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια ποσοστιαία ανάλυση, κατά ονομαστική αξία, του συνολικού αριθμού πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

 Ονομαστική αξία 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Ποσοστιαία ανάλυση 0,5% 1% 47% 39% 11% 1% 0,5%

Όπως και το προηγούμενο εξάμηνο, τα τραπεζογραμμάτια των 20 ευρώ παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, καθώς αντιστοιχούσαν στο ήμισυ σχεδόν του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν. Ακολουθούν τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν στο ένα τρίτο περίπου του συνόλου των πλαστών. Οι τρεις μεσαίες ονομαστικές αξίες (20, 50 και 100 ευρώ) αθροιστικά αντιστοιχούσαν στο 97% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων μεγάλης ονομαστικής αξίας (200 και 500 ευρώ) είναι πολύ χαμηλό.

Η πλειονότητα (πάνω από 98%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2009 εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μόλις 1% περίπου εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και κάτω από 0,5% σε άλλα μέρη του κόσμου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου