Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskningar av eurosedlar

11 januari 2010

Under andra halvåret 2009 togs totalt 447 000 falska eurosedlar ur omlopp. Detta innebär en ökning med ungefär 8% från förra halvåret. Tabellen nedan, som indikerar halvårstrenden för antalet upptäckta förfalskningar, visar att antalet förfalskade eurosedlar har ökat men i en långsammare takt än under de tidigare sexmånadersperioderna.

Period 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Antal förfalskningar 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp, i genomsnitt cirka 12,8 miljarder sedlar under andra halvåret 2009, är andelen förfalskningar fortfarande mycket låg.

Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 16 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanar dock allmänheten till fortsatt vaksamhet vid kontanttransaktioner. Eurosystemet lägger ner mycket arbete på att säkerställa att allmänheten är väl informerad om hur man känner igen en förfalskad sedel och, vad gäller de som yrkesmässigt hanterar kontanter, att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Äkta sedlar kan lätt kännas igen med det enkla känn-titta-luta-testet som finns beskrivet på ECB:s webbplats (www.euro.ecb.eu) samt på webbplatserna för de nationella centralbankerna i Eurosystemet. I tveksamma fall bör man jämföra med en sedel som man vet är äkta. Den som misstänker att han eller hon fått en förfalskning uppmanas lämna in den till polisen, eller om nationell praxis tillåter, till sin nationella centralbank.

Tabellen nedan visar en uppdelning i procent av samtliga förfalskningar, per valuta, som tagits ur omlopp under andra halvåret 2009.

Valör €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
I procent 0,5% 1% 47% 39% 11% 1% 0,5%

Precis som under det första halvåret 2009 var den mest vanliga förfalskningen 20-eurosedeln och den valören stod för nästan hälften av alla förfalskningar Den näst mest förfalskade valutan var 50-eurosedeln, som svarade för ungeför en tredjedel av det totala antalet förfalskningar. De tre valörerna 20, 50 och 100 euro stod tillsammans för 97% av alla förfalskningar. Andelen förfalsknignar bland de högre valörerna (200 och 500 euro) är mycket låg.

Majoriteten (mer än 98 procent) av förfalskningarna som drogs in under andra halvåret 2009 påträffades i euroländer, och bara cirka 1 procent i EU-stater utanför euroområdet och mindre än 0,5 procent i andra delar av världen.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media