Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Puolivuosittainen tiedote euroväärennöksistä

11.1.2010

Vuoden 2009 loppupuoliskolla poistettiin kierrosta yhteensä 447 000 väärennettyä euroseteliä. Kierrosta poistettujen väärennösten määrä kasvoi noin 8 % edellisestä kuuden kuukauden jaksosta. Alla olevassa taulukossa esitetään puolivuosittaiset tiedot kierrosta poistetuista väärennöksistä. Luvut osoittavat, että väärennösten kokonaismäärä on kasvanut mutta kasvu on ollut hitaampaa kuin edeltäneinä kuuden kuukauden jaksoina.

Tarkastelujakso 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009 2/2009
Väärennösten määrä 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Aitoja euroseteleitä on liikkeessä entistä enemmän (vuoden 2009 jälkipuoliskolla keskimäärin 12,8 miljardia). Niiden määrään verrattuna väärennösten määrä on edelleen hyvin pieni.

Eurojärjestelmä – eli Euroopan keskuspankki (EKP) ja euroalueen 16 kansallista keskuspankkia – kehottaa kuitenkin edelleen kaikkia olemaan käteismaksutilanteissa valppaina mahdollisten seteliväärennösten varalta. Eurojärjestelmä näkee paljon vaivaa varmistaakseen, että suuri yleisö osaa tunnistaa seteliväärennökset ja että rahaa ammattimaisesti käsittelevien tahojen setelinkäsittelylaitteet tunnistavat luotettavasti väärennökset ja poistavat ne kierrosta. Aidot setelit on helppo tunnistaa käyttämällä EKP:n euro-sivuilta (www.euro.ecb.eu) ja muiden eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien verkkosivuilta tuttuja yksinkertaisia testejä eli TUNNUSTELEMALLA setelin painatusta, KATSOMALLA seteliä ja KALLISTELEMALLA sitä. Jos on silti epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä voi verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Epäilyttävän setelin haltuunsa saaneen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin tai kansallisen käytännön salliessa kansalliseen keskuspankkiin.

Oheisessa taulukossa esitetään eri seteliarvojen prosenttiosuudet vuoden 2009 loppupuoliskolla kierrosta poistetuista väärennöksistä:

Seteliarvo 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Prosenttiosuus 0,5 % 1 % 47 % 39 % 11 % 1 % 0,5 %

Kuten edellisinäkin kuuden kuukauden jaksoina, eniten väärennettiin 20 euron seteleitä. Niiden osuus kaikista väärennöksistä oli lähes puolet. Toiseksi eniten väärennettiin 50 euron seteleitä, joiden osuus oli noin kolmannes kaikista väärennöksistä. Kolmen keskisuuren setelin (20, 50 ja 100 euroa) osuus kaikista väärennöksistä oli 97 %. Suurten setelien (200 ja 500 euroa) osuus väärennöksistä on hyvin pieni.

Vuoden 2009 loppupuoliskolla suurin osa (yli 98 %) kierrosta poistetuista väärennöksistä havaittiin euroalueen maissa. Ainoastaan noin 1 % havaittiin euroalueeseen kuulumattomissa EU:n jäsenvaltioissa ja alle 0,5 % muualla maailmassa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle