Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

11. januára 2010

V druhej polovici roka 2009 bolo z obehu stiahnutých celkom 447 000 falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím to predstavuje nárast o približne 8 %. Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch. Z tabuľky vyplýva, že celkový počet falzifikátov eurových bankoviek sa v druhom polroku 2009 zvýšil, aj keď pomalším tempom ako v predchádzajúcich polrokoch.

Obdobie 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Počet falzifikátov 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

V pomere k zvyšujúcemu sa počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 12,8 miliárd bankoviek v druhej polovici roka) je počet falzifikátov stále veľmi nízky.

Napriek tomu však Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 16 národných centrálnych bánk eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek pri hotovostných transakciách. Eurosystém vyvíja veľké úsilie, aby bola verejnosť dobre informovaná o tom, ako rozpoznávať falzifikáty, a aby ich dokázali spoľahlivo identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti, ktoré používajú pracovníci narábajúci s hotovosťou. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou dotykom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB (www.euro.ecb.eu) a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet (v percentách) falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2009 v členení podľa nominálnej hodnoty:

 Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Počet (v %) 0,5 % 1 % 47 % 39 % 11 % 1 % 0,5 %

Podobne ako v predchádzajúcom polroku bola najčastejšie falšovaná bankovka nominálnej hodnoty 20 €, ktorá predstavovala takmer polovicu všetkých zadržaných bankoviek. Druhou najčastejšie falšovanou bola bankovka nominálnej hodnoty 50 €, ktorá predstavovala približne tretinu z celkového počtu. Tri prostredné nominálne hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) spolu predstavovali 97 % všetkých falzifikátov. Podiel falzifikátov bankoviek vysokej nominálnej hodnoty (200 € a 500 €) je veľmi nízky.

Väčšina (98 %) falzifikátov zadržaných v druhom polroku 2009 sa našla v krajinách eurozóny. Len približne 1 % falzifikátov bolo zadržané v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a menej ako 0,5 % v ostatných častiach sveta.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá