Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

11. jaanuar 2010

2009. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 447 000 võltsitud euro pangatähte. Võrreldes varasema kuue kuu jooksul avastatud võltsingute arvuga on seda ligikaudu 8% rohkem. Allolev tabel, kus esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta, näitab, et euro pangatähtede võltsingute arv on kasvanud, ehkki aeglasemalt kui varasemate kuuekuuliste perioodide jooksul.

Periood 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Võltsingute arv 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Võrreldes ringluses olnud ehtsate euro pangatähtede kasvava arvuga (2009. aasta teisel poolel keskmiselt 12,8 miljardit pangatähte), on euro pangatähtede võltsingute arv jätkuvalt väga väike.

Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 16 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida sularahatehingutes kasutatavate pangatähtede ehtsust. Eurosüsteem teeb ulatuslikke jõupingutusi, et anda üldsusele teavet selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda, ning tagada sularahakäitlejatele, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel (www.euro.ecb.eu) ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada. Alati, kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

Järgnev tabel annab ülevaate 2009. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede protsendilisest jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Protsendiline jaotus 0,5% 1% 47% 39% 11% 1% 0,5%

Nagu ka 2009. aasta esimesel poolel, võltsiti nüüdki kõige enam 20-eurost pangatähte, mille võltsingud moodustasid ligikaudu poole ringlusest leitud valerahadest. Teiseks enim võltsitud nimiväärtuseks oli 50-eurone pangatäht, mille võltsingud moodustasid kõigist tuvastatud valerahadest ligikaudu ühe kolmandiku. Kolm keskmise nimiväärtusega pangatähte (20-, 50- ja 100-eurone) kokku moodustasid kõigist võltsingutest 97%. Suure nimiväärtusega pangatähti (200- ja 500-eurone) võltsitakse väga vähe.

2009. aasta teisel poolel avastati suurem osa (üle 98%) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides, vaid ligikaudu 1% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning vähem kui 0,5% muudes maailma piirkondades.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid