Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

11. ledna 2010

Ve druhé polovině roku 2009 bylo z oběhu staženo celkem 447 000 padělaných eurobankovek. Ve srovnání s množstvím zadrženým v předchozích šesti měsících to představuje nárůst o zhruba 8 %. Následující tabulka, v níž jsou uvedeny pololetní údaje o počtu zadržených padělků, ukazuje, že celkový počet padělků eurobankovek vzrostl, i když pomaleji, než v předchozích pololetích.

Období 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Počet padělků 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

V porovnání s rostoucím počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 12,8 mld. bankovek během druhého pololetí 2009) je podíl padělků stále velmi nízký.

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 16 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se během hotovostních transakcí měla veřejnost na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Eurosystém vyvíjí velké úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a bankovky tak byly staženy z oběhu. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru (www.euro.ecb.eu) a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

V následující tabulce jsou uvedeny procentní podíly všech padělaných bankovek různých nominálních hodnot, které byly staženy z oběhu ve druhém pololetí 2009.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentní podíl 0,5 % 1% 47 % 39 % 11 % 1 % 0,5 %

Stejně jako během prvního pololetí byly nejčastěji padělány bankovky v hodnotě 20 €, které představovaly téměř polovinu všech zadržených padělků. Druhou skupinou nejčastěji padělaných bankovek byla bankovky o nominální  hodnotě 50 €, které představovaly zhruba jednu třetinu všech padělaných bankovek. Tři prostřední nominální hodnoty (20 €, 50 € a 100 €) mělo dohromady více než 97 % všech padělků. Podíl padělků bankovek vysokých nominálních hodnot (200 € a 500 €) je velmi malý.

Většina (více než 98 %) padělků zadržených ve druhém pololetí 2009 byla objevena v zemích eurozóny. Pouhé přibližně 1 % bylo staženo z oběhu v členských státech EU mimo eurozónu a méně než 0,5 % v jiných částech světa.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média