Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

11 stycznia 2010 r.

W drugiej połowie 2009 r. wycofano z obiegu łącznie 447 000 fałszywych banknotów euro, czyli o około 8% więcej niż w poprzednim półroczu. Jak wynika z poniższej tabeli, przedstawiającej liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych półroczach, łączna liczba falsyfikatów wzrosła, choć mniej niż we wcześniejszych okresach.

Półrocze 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Liczba falsyfikatów 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000

Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (w drugiej połowie 2009 r. średnio 12,8 miliarda) ilość falsyfikatów należy uznać za nadal bardzo małą.

Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) i 16 banków centralnych krajów strefy euro, przypomina, by uważać na przyjmowane banknoty. Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani o sposobach sprawdzania autentyczności banknotów oraz by urządzenia do sortowania i obsługi banknotów używane przez podmioty obsługujące obieg gotówki skutecznie wykrywały i przechwytywały falsyfikaty. Fałszywy banknot można bez trudu odróżnić od prawdziwego przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro (www.euro.ecb.eu) oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W wypadku dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – jeśli jest to przyjęte – z krajowym bankiem centralnym.

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2009 r.

Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procent 0,5% 1% 47% 39% 11% 1% 0,5%

Tak jak w pierwszym półroczu, najczęściej fałszowano banknot o nominale 20 €, na który przypada niemal połowa wszystkich wykrytych falsyfikatów. Drugim najczęściej podrabianym nominałem – ok. jednej trzeciej całkowitej liczby falsyfikatów – było 50 €. W sumie na trzy środkowe nominały (20 €, 50 € i 100 €) przypada 97% wszystkich sfałszowanych banknotów. Odsetek falsyfikatów wysokich nominałów (200 € i 500 €) jest bardzo mały.

W drugiej połowie 2009 r. większość fałszywych banknotów (ponad 98%) wykryto w krajach strefy euro, a jedynie około 1% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i niecałe 0,5% w innych częściach świata.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami