Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Календар на заседанията на Управителния съвет и на Генералния съвет на ЕЦБ и на съответните пресконференции през 2010 г. и 2011 г.

8 май 2009 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши, че през 2010 г. и 2011 г. заседанията му ще продължат да се провеждат по правило два пъти месечно в четвъртък. Също както и в предходни години, предвиждат се изключения от това правило, съобразно определени празнични дни.

Както бе обявено на 8 ноември 2001 г., Управителният съвет ще продължи да прави оценка на позицията на паричната политика на ЕЦБ, по правило, само на първото заседание за месеца. Съответно, на това заседание обикновено ще се вземат решения за основните лихвени проценти на ЕЦБ. Когато провежда второ заседание за месеца, Управителният съвет ще обсъжда въпроси, свързани с други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. Разбира се, ако обстоятелствата налагат това, Управителният съвет може да прави оценка на своята позиция на паричната политика и да взема решения за промяна на основните лихвени проценти на ЕЦБ по всяко време, независимо от предварително планираните заседания. Календарът на заседанията на Управителния съвет за 2010 г. и 2011 г. също така отчита факта, че периодите на поддържане на резервите ще започнат на датата на сетълмента на основната операция по рефинансиране след заседанието на Управителния съвет, на което се прави месечна оценка на позицията на паричната политика.

В съответствие с установената практика, две заседания на Управителния съвет през 2010 г. и 2011 г. отново ще се проведат извън Франкфурт. През 2010 г. централната банка на Португалия ( Banco de Portugal) ще бъде домакин на първото заседание, на 6 май 2010 г., а домакин на второто заседание, на 7 октомври 2010 г., ще бъде централната банка на Нидерландия ( De Nederlandsche Bank). През 2011 г. първото заседание, на 5 май 2011 г., ще се проведе в централната банка на Финландия ( Suomen Pankki – Finlands Bank), а второто, на 6 октомври 2011 г., – в централната банка на Германия ( Deutsche Bundesbank).

Генералният съвет на ЕЦБ реши да запази съществуващата практика да провежда заседания на всяко тримесечие. Когато заседание на Генералния съвет съвпадне с дата на заседание на Управителния съвет, заседанието на Управителния съвет започва в сряда следобед и се подновява в четвъртък, както бе обявено на пресконференцията на 5 юни 2008 г.

В заключение, настоящият режим за провеждане на пресконференции се запазва, т.е. те ще се провеждат обикновено след първото заседание на Управителния съвет за месеца.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2010 г.

14 януари 2010 г.

4 февруари 2010 г.

18 февруари 2010 г.

4 март 2010 г.

17/18 март 2010 г.

8 април 2010 г.

22 април 2010 г.

6 май 2010 г. (Лисабон)

20 май 2010 г.

10 юни 2010 г.

23/24 юни 2010 г.

8 юли 2010 г.

22 юли 2010 г.

5 август 2010 г.

2 септември 2010 г.

15/16 септември 2010 г.

7 октомври 2010 г. (Амстердам)

21 октомври 2010 г.

4 ноември 2010 г.

18 ноември 2010 г.

2 декември 2010 г.

15/16 декември 2010 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2010 г.

18 март 2010 г.

24 юни 2010 г.

16 септември 2010 г.

16 декември 2010 г.

Пресконференции през 2010 г.

14 януари 2010 г.

4 февруари 2010 г.

4 март 2010 г.

8 април 2010 г.

6 май 2010 г. (Лисабон)

10 юни 2010 г.

8 юли 2010 г.

5 август 2010 г.

2 септември 2010 г.

7 октомври 2010 г. (Амстердам)

4 ноември 2010 г.

2 декември 2010 г.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2011 г.

13 януари 2011 г.

3 февруари 2011 г.

17 февруари 2011 г.

3 март 2011 г.

16/17 март 2011 г.

7 април 2011 г.

20 април 2011 г.

5 май 2011 г. (Хелзинки)

19 май 2011 г.

9 юни 2011 г.

21/22 юни 2011 г.

7 юли 2011 г.

21 юли 2011 г.

4 август 2011 г.

8 септември 2011 г.

21/22 септември 2011 г.

6 октомври 2011 г. (Берлин)

20 октомври 2011 г.

3 ноември 2011 г.

17 ноември 2011 г.

8 декември 2011 г.

21/22 декември 2011 г.

12 януари 2012 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2011 г.

17 март 2011 г.

22 юни 2011 г.

22 септември 2011 г.

22 декември 2011 г.

Пресконференции през 2011 г.

13 януари 2011 г.

3 февруари 2011 г.

3 март 2011 г.

7 април 2011 г.

5 май 2011 г. (Хелзинки)

9 юни 2011 г.

7 юли 2011 г.

4 август 2011 г.

8 септември 2011 г.

6 октомври 2011 г. (Берлин)

3 ноември 2011 г.

8 декември 2011 г.

12 януари 2012 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите