Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2010 och 2011

8 maj 2009

ECB-rådet har beslutat att under 2010 och 2011 regelbundet sammanträda två gånger i månaden, normalt på torsdagar. Som tidigare år kommer undantag från denna regel att göras vid vissa helgdagar.

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 fattas ECB:s penningpolitiska beslut även framöver av ECB-rådet och, som regel, endast vid det första sammanträdet i månaden. Besluten om ECB:s styrränta fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. När ett andra sammanträde hålls behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet fastställa den penningpolitiska inriktningen och besluta att ändra styrräntorna vid någon annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2010 och 2011 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de refinansieringstransaktioner som följer på det sammanträde till vilket ECB-rådet fastställt tidpunkten för sin månadsvisa bedömning av penningpolitiken.

Enligt praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt både 2010 och 2011. Under 2010 kommer Banco de Portugal att vara värd för det första, den 6 maj 2010, och De Nederlandsche Bank för det andra, den 7 oktober 2010. Under 2011 kommer Finlands Bank att vara värd för det första, den 5 maj 2011, och Deutsche Bundesbank det andra, den 6 oktober 2011.

EDB:s allmänna råd har beslutat att behålla nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden. När ett sammanträde i allmänna rådet sammanfaller med ett sammanträde i ECB-rådet startar ECB-rådets sammanträde på onsdag eftermiddag och fortsätter på torsdagen vilket tillkännagavs på presskonferensen den 5 juni 2008.

Slutligen kommer nuvarande praxis med presskonferenser efter ECB-rådets första sammanträde i månaden att fortsätta.

ECB-rådets sammanträden 2010

14 januari 2010

4 februari 2010

18 februari 2010

4 mars 2010

17/18 mars 2010

8 april 2010

22 april 2010

6 maj 2010 (Lissabon)

20 maj 2010

10 juni 2010

23/24 juni 2010

8 juli 2010

22 juli 2010

5 augusti 2010

2 september 2010

15/16 september 2010

7 oktober 2010 (Amsterdam)

21 oktober 2010

4 november 2010

18 november 2010

2 december 2010

15/16 december 2010

Allmänna rådets sammanträden 2010

18 mars 2010

24 juni 2010

16 september 2010

16 december 2010

Presskonferenser 2010

14 januari 2010

4 februari 2010

4 mars 2010

8 april 2010

6 maj 2010 (Lissabon)

10 juni 2010

8 juli 2010

5 augusti 2010

2 september 2010

7 oktober 2010 (Amsterdam)

4 november 2010

2 december 2010

ECB-rådets sammanträden 2011

13 januari 2011

3 februari 2011

17 februari 2011

3 mars 2011

16/17 mars 2011

7 april 2011

20 april 2011

5 maj 2011 (Helsingfors)

19 maj 2011

9 juni 2011

21/22 juni 2011

7 juli 2011

21 juli 2011

4 augusti 2011

8 september 2011

21/22 september 2011

6 oktober 2011 (Berlin)

20 oktober 2011

3 november 2011

17 november 2011

8 december 2011

21/22 december 2011

12 januari 2012

Allmänna rådets sammanträden 2011

17 mars 2011

22 juni 2011

22 september 2011

22 december 2011

Presskonferenser 2011

13 januari 2011

3 februari 2011

3 mars 2011

7 april 2011

5 maj 2011 (Helsingfors)

9 juni 2011

7 juli 2011

4 augusti 2011

8 september 2011

6 oktober 2011 (Berlin)

3 november 2011

8 december 2011

12 januari 2012

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media