Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2010. un 2011. gada kalendārs un ar tām saistītās preses konferences

2009. gada 8. maijā

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēmusi, ka arī 2010. un 2011. gadā Padomes sēdes parasti notiks divas reizes mēnesī ceturtdienās. Tāpat kā iepriekšējos gados šajā lēmumā paredzēti izņēmumi, ņemot vērā svētku dienas.

Kā paziņots 2001. gada 8. novembrī, arī turpmāk ECB monetārās politikas nostāja parasti tiks novērtēta tikai mēneša pirmajā Padomes sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz galvenajām ECB procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē Padome izskatīs ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem saistītus jautājumus. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī novērtēt monetārās politikas nostāju un lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Padomes sēžu 2010. un 2011. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Saskaņā ar līdzšinējo praksi gan 2010. gadā, gan 2011. gadā divas Padomes sēdes atkal nenotiks Frankfurtē. 2010. gadā pirmā sēde – 2010. gada 6. maijā – notiks Banco de Portugal, bet otrā – 2010. gada 7. oktobrī – notiks De Nederlandsche Bank. 2011. gadā pirmā sēde – 2011. gada 5. maijā – notiks Suomen Pankki – Finlands Bank, bet otrā – 2011. gada 6. oktobrī – notiks Deutsche Bundesbank.

ECB Ģenerālpadome vienojās, ka jāsaglabā pašreizējā prakse rīkot sēdes katru ceturksni. Ja Ģenerālpadomes sēdes datums sakrīt ar Padomes sēdes datumu, Padomes sēde sākas trešdienas pēcpusdienā un turpinās ceturtdien, atbilstoši 2008. gada 5. jūnija paziņojumam presei.

Preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., tās parasti notiks pēc mēneša pirmās Padomes sēdes.

ECB Padomes sēdes 2010. gadā

2010. gada 4. janvārī

2010. gada 4. februārī

2010. gada 18. februārī

2010. gada 4. martā

2010. gada 17.–18. martā

2010. gada 8. aprīlī

2010. gada 22. aprīlī

2010. gada 6. maijā (Lisabonā)

2010. gada 20. maijā

2010. gada 10. jūnijā

2010. gada 23.–24. jūnijā

2010. gada 8. jūlijā

2010. gada 22. jūlijā

2010. gada 5. augustā

2010. gada 2. septembrī

2010. gada 15.–16. septembrī

2010. gada 7. oktobrī (Amsterdamā)

2010. gada 21. oktobrī

2010. gada 4. novembrī

2010. gada 18. novembrī

2010. gada 2. decembrī

2010. gada 15.–16. decembrī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2010. gadā

2010. gada 18. martā

2010. gada 24. jūnijā

2010. gada 16. septembrī

2010. gada 16. decembrī

Preses konferences 2010. gadā

2010. gada 14. janvārī

2010. gada 4. februārī

2010. gada 4. martā

2010. gada 8. aprīlī

2010. gada 6. maijā (Lisabonā)

2010. gada 10. jūnijā

2010. gada 8. jūlijā

2010. gada 5. augustā

2010. gada 2. septembrī

2010. gada 7. oktobrī (Amsterdamā)

2010. gada 4. novembrī

2010. gada 2. decembrī

ECB Padomes sēdes 2011. gadā

2011. gada 13. janvārī

2011. gada 3. februārī

2011. gada 17. februārī

2011. gada 3. martā

2011. gada 16.–17. martā

2011. gada 7. aprīlī

2011. gada 20. aprīlī

2011. gada 5. maijā (Helsinkos)

2011. gada 19. maijā

2011. gada 9. jūnijā

2011. gada 21.–22. jūnijā

2011. gada 7. jūlijā

2011. gada 21. jūlijā

2011. gada 4. augustā

2011. gada 8. septembrī

2011. gada 21.–22. septembrī

2011. gada 6. oktobrī (Berlīnē)

2011. gada 20. oktobrī

2011. gada 3. novembrī

2011. gada 17. novembrī

2011. gada 8. decembrī

2011. gada 21.–22. decembrī

2012. gada 12. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2011. gadā

2011. gada 17. martā

2011. gada 22. jūnijā

2011. gada 22. septembrī

2011. gada 22. decembrī

Preses konferences 2011. gadā

2011. gada 13. janvārī

2011. gada 3. februārī

2011. gada 3. martā

2011. gada 7. aprīlī

2011. gada 5. maijā (Helsinkos)

2011. gada 9. jūnijā

2011. gada 7. jūlijā

2011. gada 4. augustā

2011. gada 8. septembrī

2011. gada 6. oktobrī (Berlīnē)

2011. gada 3. novembrī

2011. gada 8. decembrī

2012. gada 12. janvārī

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem