Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB en de bijbehorende persconferenties in 2010 en 2011

8 mei 2009

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten dat in 2010 en 2011 zijn vergaderingen doorgaans twee maal per maand op de donderdag zullen blijven worden gehouden. Net als in de voorgaande jaren, zijn uitzonderingen op deze regel in verband met bijzondere feestdagen mogelijk.

Zoals bekendgemaakt op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB door de Raad van Bestuur blijven worden beoordeeld op, doorgaans, alleen de eerste vergadering van de maand. Dienovereenkomstig zullen de besluiten ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal de Raad zich richten op aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, op enig moment zijn monetaire-beleidskoers beoordelen en besluiten de basisrentetarieven van de ECB te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2010 en 2011 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat.

Overeenkomstig de huidige praktijk zullen er zowel in 2010 als 2011 weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden. In 2010 zal de eerste, op 6 mei 2010, worden georganiseerd door de Banco de Portugal en de tweede, op 7 oktober 2010, door De Nederlandsche Bank. In 2011 zal de eerste, op 5 mei 2011, worden georganiseerd door Suomen Pankki – Finlands Bank en de tweede, op 6 oktober 2011, door de Deutsche Bundesbank.

De Algemene Raad van de ECB heeft besloten de huidige praktijk van één vergadering per kwartaal te handhaven. Wanneer een vergadering van de Algemene Raad samenvalt met de datum van een vergadering van de Raad van Bestuur, begint de vergadering van de Raad van Bestuur op de woensdagmiddag en wordt deze (zoals bekendgemaakt op de persconferentie van 5 juni 2008) hervat op de donderdag.

Ten slotte wordt de huidige regeling voor de persconferenties gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat deze doorgaans zullen plaatsvinden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van de maand.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2010

14 januari 2010

4 februari 2010

18 februari 2010

4 maart 2010

17/18 maart 2010

8 april 2010

22 april 2010

6 mei 2010 (Lissabon)

20 mei 2010

10 juni 2010

23/24 juni 2010

8 juli 2010

22 juli 2010

5 augustus 2010

2 september 2010

15/16 september 2010

7 oktober 2010 (Amsterdam)

21 oktober 2010

4 november 2010

18 november 2010

2 december 2010

15/16 december 2010

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2010

18 maart 2010

24 juni 2010

16 september 2010

16 december 2010

Persconferenties in 2010

14 januari 2010

4 februari 2010

4 maart 2010

8 april 2010

6 mei 2010 (Lissabon)

10 juni 2010

8 juli 2010

5 augustus 2010

2 september 2010

7 oktober 2010 (Amsterdam)

4 november 2010

2 december 2010

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2011

13 januari 2011

3 februari 2011

17 februari 2011

3 maart 2011

16/17 maart 2011

7 april 2011

20 april 2011

5 mei 2011 (Helsinki)

19 mei 2011

9 juni 2011

21/22 juni 2011

7 juli 2011

21 juli 2011

4 augustus 2011

8 september 2011

21/22 september 2011

6 oktober 2011 (Berlijn)

20 oktober 2011

3 november 2011

17 november 2011

8 december 2011

21/22 december 2011

12 januari 2012

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2011

17 maart 2011

22 juni 2011

22 september 2011

22 december 2011

Persconferenties in 2011

13 januari 2011

3 februari 2011

3 maart 2011

7 april 2011

5 mei 2011 (Helsinki)

9 juni 2011

7 juli 2011

4 augustus 2011

8 september 2011

6 oktober 2011 (Berlijn)

3 november 2011

8 december 2011

12 januari 2012

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media