Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Kalendarz posiedzień Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC oraz konferencji prasowych na lata 2010-2011

8 maja 2009 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że w latach 2010 i 2011 jej posiedzenia będą nadal z reguły odbywać się dwa razy w miesiącu, w czwartki. Podobnie jak w ubiegłych latach przewiduje się wyjątki od tej zasady, gdyby posiedzenie przypadało w dzień wolny od pracy.

Zgodnie z zasadą ogłoszoną 8 listopada 2001 r. Rada Prezesów w dalszym ciągu będzie dokonywać oceny nastawienia EBC w polityce pieniężnej jedynie na pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Na tym samym posiedzeniu będą w normalnym trybie zapadać decyzje w sprawie stóp procentowych EBC. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W uzasadnionych okolicznościach Rada Prezesów może oczywiście dokonać oceny swojego nastawienia w polityce pieniężnej oraz podjąć decyzję o zmianie podstawowych stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonych terminów. Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów na lata 2010-2011 uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerw będą się rozpoczynać w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia w polityce pieniężnej.

Zgodnie ze zwyczajem dwa posiedzenia w roku 2010 i dwa w 2011 odbędą się poza Frankfurtem. W 2010 roku gospodarzem posiedzenia w dniu 6 maja będzie bank centralny Portugalii, a posiedzenia w dniu 7 października – bank centralny Holandii. W 2011 roku gospodarzem posiedzenia w dniu 5 maja będzie bank centralny Finlandii, a posiedzenia w dniu 6 października – bank centralny Niemiec.

Rada Ogólna EBC postanowiła, że jej posiedzenia nadal będą odbywać się raz na kwartał. Jeśli terminy posiedzeń Rady Ogólnej i Rady Prezesów przypadają w tym samym dniu, posiedzenie Rady Prezesów zacznie się w środę popołudniu, po czym zostanie wznowione w czwartek. Zasadę tę ogłoszono na konferencji prasowej 5 czerwca 2008 r.

Nadal obowiązywać będzie obecny system organizacji konferencji prasowych, tzn. będą one zwoływane zwykle po pierwszym posiedzeniu Rady Prezesów w miesiącu.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2010 r.

14 stycznia 2010 r.

4 lutego 2010 r.

18 lutego 2010 r.

4 marca 2010 r.

17/18 marca 2010 r.

8 kwietnia 2010 r.

22 kwietnia 2010 r.

6 maja 2010 r. (Lizbona)

20 maja 2010 r.

10 czerwca 2010 r.

23/24 czerwca 2010 r.

8 lipca 2010 r.

22 lipca 2010 r.

5 sierpnia 2010 r.

2 września 2010 r.

15/16 września 2010 r.

7 października 2010 r. (Amsterdam)

21 października 2010 r.

4 listopada 2010 r.

18 listopada 2010 r.

2 grudnia 2010 r.

15/16 grudnia 2010 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2010 r.

18 marca 2010 r.

24 czerwca 2010 r.

16 września 2010 r.

16 grudnia 2010 r.

Konferencje prasowe w 2010 r.

14 stycznia 2010 r.

4 lutego 2010 r.

4 marca 2010 r.

8 kwietnia 2010 r.

6 maja 2010 r. (Lizbona)

10 czerwca 2010 r.

8 lipca 2010 r.

5 sierpnia 2010 r.

2 września 2010 r.

7 października 2010 r. (Amsterdam)

4 listopada 2010 r.

2 grudnia 2010 r.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2011 r.

13 stycznia 2011 r.

3 lutego 2011 r.

17 lutego 2011 r.

3 marca 2011 r.

16/17 marca 2011 r.

7 kwietnia 2011 r.

20 kwietnia 2011 r.

5 maja 2011 (Helsinki)

19 maja 2011 r.

9 czerwca 2011 r.

21/22 czerwca 2011 r.

7 lipca 2011 r.

21 lipca 2011 r.

4 sierpnia 2011 r.

8 września 2011 r.

21/22 września 2011 r.

6 października 2011 r. (Berlin)

20 października 2011 r.

3 listopada 2011 r.

17 listopada 2011 r.

8 grudnia 2011 r.

21/22 grudnia 2011 r.

12 stycznia 2012 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2011 r.

17 marca 2011 r.

22 czerwca 2011 r.

22 września 2011 r.

22 grudnia 2011 r.

Konferencje prasowe w 2011 r.

13 stycznia 2011 r.

3 lutego 2011 r.

3 marca 2011 r.

7 kwietnia 2011 r.

5 maja 2011 (Helsinki)

9 czerwca 2011 r.

7 lipca 2011 r.

4 sierpnia 2011 r.

8 września 2011 r.

6 października 2011 r. (Berlin)

3 listopada 2011 r.

8 grudnia 2011 r.

12 stycznia 2012 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami