SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECBs styrelsesråd og generelle råd samt datoer for de efterfølgende pressekonferencer i 2010 og 2011

8. maj 2009

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet, at det også i 2010 og 2011, som hovedregel, vil mødes to torsdage om måneden. Som i tidligere år vil det i særlige situationer være nødvendigt at gøre visse undtagelser fra denne regel for at tage højde for ferieperioder og helligdage.

Som meddelt den 8. november 2001, vil Styrelsesrådet som hovedregel fortsat kun drøfte ECBs pengepolitiske stilling på det første møde i måneden. Beslutninger om ECBs officielle renter vil derfor normalt blive truffet på dette møde. På det andet møde i måneden drøfter Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst tage den pengepolitiske stilling op til overvejelse og beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2010 og 2011 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder i såvel 2010 og 2011 blive afholdt uden for Frankfurt. I 2010 afholdes det første den 6. maj i Banco de Portugal og det andet den 7. oktober i De Nederlandsche Bank. I 2011 afholdes det første den 5. maj i Suomen Pankki – Finlands Bank og det andet den 6. oktober i Deutsche Bundesbank.

Det Generelle Råd har besluttet at fortsætte den nuværende praksis med kvartalsvise møder. Når Det Generelle Råds møde falder på samme dato som et styrelsesrådsmøde, begynder Styrelsesrådet sit møde onsdag eftermiddag og fortsætter det om torsdagen, som det blev meddelt på pressekonferencen 5. juni 2008.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der normalt afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden.

Mødekalender for ECBs styrelsesråd i 2010

14. januar 2010

4. februar 2010

18. februar 2010

4. marts 2010

17.-18. marts 2010

8. april 2010

22. april 2010

6. maj 2010 (Lissabon)

20. maj 2010

10. juni 2010

23.-24. juni 2010

8. juli 2010

22. juli 2010

5. august 2010

2. september 2010

15.-16. september 2010

7. oktober 2010 (Amsterdam)

21. oktober 2010

4. november 2010

18. november 2010

2. december 2010

15.-16. december 2010

Mødekalender for ECBs generelle råd i 2010

18. marts 2010

24. juni 2010

16. september 2010

16. december 2010

Pressekonferencer i 2010

14. januar 2010

4. februar 2010

4. marts 2010

8. april 2010

6. maj 2010 (Lissabon)

10. juni 2010

8. juli 2010

5. august 2010

2. september 2010

7. oktober 2010 (Amsterdam)

4. november 2010

2. december 2010

Mødekalender for ECBs styrelsesråd i 2011

13. januar 2011

3. februar 2011

17. februar 2011

3. marts 2011

16.-17. marts 2011

7. april 2011

20. april 2011

5. maj 2011 (Helsinki)

19. maj 2011

9. juni 2011

21.-22. juni 2011

7. juli 2011

21. juli 2011

4. august 2011

8. september 2011

21.-22. september 2011

6. oktober 2011 (Berlin)

20. oktober 2011

3. november 2011

17. november 2011

8. december 2011

21.-22. december 2011

12. januar 2012

Mødekalender for ECBs generelle råd i 2011

17. marts 2011

22. juni 2011

22. september 2011

22. december 2011

Pressekonferencer i 2011

13. januar 2011

3. februar 2011

3. marts 2011

7. april 2011

5. maj 2011 (Helsinki)

9. juni 2011

7. juli 2011

4. august 2011

8. september 2011

6. oktober 2011 (Berlin)

3. november 2011

8. december 2011

12. januar 2012

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt