Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB ter z njimi povezanih tiskovnih konferenc v letih 2010 in 2011

8. maj 2009

Svet ECB je sklenil, da se bo v letih 2010 in 2011 praviloma še naprej sestajal dvakrat mesečno ob četrtkih. Enako kot v prejšnjih letih so predvidene izjeme za tiste datume, ki sovpadajo s prazniki.

Kot je bilo objavljeno 8. novembra 2001, bo Svet ECB naravnanost denarne politike ECB praviloma še naprej obravnaval samo na prvi seji v mesecu. V skladu s tem bo o ključnih obrestnih merah ECB navadno odločal na tej seji. Kadar se bo sestal na drugi seji v mesecu, bo obravnaval vprašanja, povezana z ostalimi nalogami in obveznostmi ECB in Eurosistema. Seveda lahko glede na konkretne razmere Svet ECB še vedno kadarkoli oceni naravnanost svoje denarne politike in spremeni ključne obrestne mere ECB, ne glede na predhodno napovedane seje. Koledar sej Sveta ECB za leti 2010 in 2011 upošteva tudi dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB, za katero je predvidena mesečna ocena naravnanosti denarne politike.

V skladu z ustaljeno prakso dve seji Sveta ECB tudi v letih 2010 in 2011 ne bosta potekali v Frankfurtu. Leta 2010 bo prvo takšno sejo, ki bo potekala 6. maja 2010, gostila Banco de Portugal, drugo, 7. oktobra 2010, pa De Nederlandsche Bank. V letu 2011 bo prvo sejo, 5. maja 2011, gostila Suomen Pankki – Finlands Bank, drugo, 6. oktobra 2011, pa Deutsche Bundesbank.

Razširjeni svet ECB je sklenil, da ohrani sedanjo prakso četrtletnih sej. Kadar seja Razširjenega sveta ECB sovpade s sejo Sveta ECB, se seja Sveta ECB začne v sredo popoldne in nadaljuje v četrtek, kot je bilo napovedano na tiskovni konferenci 5. junija 2008.

Prav tako se bo nadaljevala sedanja praksa tiskovnih konferenc, ki bodo običajno potekale po prvi seji Sveta ECB v mesecu.

Seje Sveta ECB v letu 2010

14. januar 2010

4. februar 2010

18. februar 2010

4. marec 2010

17./18. marec 2010

8. april 2010

22. april 2010

6. maj 2010 (Lizbona)

20. maj 2010

10. junij 2010

23./24. junij 2010

8. julij 2010

22. julij 2010

5. avgust 2010

2. september 2010

15./16. september 2010

7. oktober 2010 (Amsterdam)

21. oktober 2010

4. november 2010

18. november 2010

2. december 2010

15./16. december 2010

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2010

18. marec 2010

24. junij 2010

16. september 2010

16. december 2010

Tiskovne konference v letu 2010

14. januar 2010

4. februar 2010

4. marec 2010

8. april 2010

6. maj 2010 (Lizbona)

10. junij 2010

8. julij 2010

5. avgust 2010

2. september 2010

7. oktober 2010 (Amsterdam)

4. november 2010

2. december 2010

Seje Sveta ECB v letu 2011

13. januar 2011

3. februar 2011

17. februar 2011

3. marec 2011

16./17. marec 2011

7. april 2011

20. april 2011

5. maj 2011 (Helsinki)

19. maj 2011

9. junij 2011

21./22. junij 2011

7. julij 2011

21. julij 2011

4. avgust 2011

8. september 2011

21./22. september 2011

6. oktober 2011 (Berlin)

20. oktober 2011

3. november 2011

17. november 2011

8. december 2011

21./22. december 2011

12. januar 2012

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2011

17. marec 2011

22. junij 2011

22. september 2011

22. december 2011

Tiskovne konference v letu 2011

13. januar 2011

3. februar 2011

3. marec 2011

7. april 2011

5. maj 2011 (Helsinki)

9. junij 2011

7. julij 2011

4. avgust 2011

8. september 2011

6. oktober 2011 (Berlin)

3. november 2011

8. december 2011

12. januar 2012

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije