Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulu vuosina 2010 ja 2011 sekä kokousten yhteydessä pidettävät lehdistötilaisuudet

8.5.2009

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt kokoontua myös vuosina 2010 ja 2011 pääsääntöisesti kaksi kertaa kuussa torstaisin. Edellisten vuosien tavoin käytännöstä poiketaan lomakausina ja yleisten vapaapäivien kohdalla.

EKP:n rahapolitiikan mitoitusta arvioidaan 8.11.2001 annetun ilmoituksen mukaisesti edelleen yleensä vain kunkin kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. EKP:n ohjauskorkoja koskevat päätökset tehdään normaalisti silloin. Kuukauden toisessa kokouksessa, kun sellainen järjestetään, EKP:n neuvosto käsittelee enimmäkseen EKP:n ja eurojärjestelmän muihin tehtäviin liittyviä asioita. Olosuhteiden niin vaatiessa EKP:n neuvosto voi tietenkin edelleen arvioida rahapolitiikkansa mitoitusta ja päättää muuttaa EKP:n ohjauskorkoja milloin tahansa kokousaikataulusta riippumatta. EKP:n neuvoston vuosien 2010 ja 2011 kokousaikataulussa on otettu huomioon, että vähimmäisvarantojen pitoajanjakso alkaa aina ensimmäisen perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäivänä sellaisen EKP:n neuvoston kokouksen jälkeen, jossa on tarkoitus tehdä kuukausittainen arvio rahapolitiikan mitoituksesta.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä vuonna 2010 että vuonna 2011 pidetään kaksi kokousta muualla kuin Frankfurtissa: Vuonna 2010 ensimmäistä isännöi 6.5.2010 Portugalin keskuspankki ja toista 7.10.2010 Alankomaiden keskuspankki. Vuonna 2011 ensimmäistä isännöi 5.5.2011 Suomen Pankki ja toista 6.10.2011 Saksan keskuspankki.

EKP:n yleisneuvosto on päättänyt jatkaa nykyistä käytäntöä ja kokoontuu edelleen neljännesvuosittain. Silloin kun yleisneuvoston kokous pidetään samana päivänä kuin EKP:n neuvoston, EKP:n neuvosto aloittaa kokouksensa keskiviikkona iltapäivällä ja jatkaa sitä torstaina, kuten lehdistötilaisuudessa 5.6.2008 ilmoitettiin.

Lehdistötilaisuudet järjestetään edelleen nykykäytännön mukaisesti eli EKP:n neuvoston kunkin kuukauden ensimmäisen kokouksen jälkeen.

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2010

14.1.2010

4.2.2010

18.2.2010

4.3.2010

17.–18.3.2010

8.4.2010

22.4.2010

6.5.2010 (Lissabonissa)

20.5.2010

10.6.2010

23.–24.6.2010

8.7.2010

22.7.2010

5.8.2010

2.9.2010

15.–16.9.2010

7.10.2010 (Amsterdamissa)

21.10.2010

4.11.2010

18.11.2010

2.12.2010

15.–16.12.2010

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2010

18.3.2010

24.6.2010

16.9.2010

16.12.2010

Lehdistötilaisuudet vuonna 2010

14.1.2010

4.2.2010

4.3.2010

8.4.2010

6.5.2010 (Lissabonissa)

10.6.2010

8.7.2010

5.8.2010

2.9.2010

7.10.2010 (Amsterdamissa)

4.11.2010

2.12.2010

EKP:n neuvoston kokoukset vuonna 2011

13.1.2011

3.2.2011

17.2.2011

3.3.2011

16.–17.3.2011

7.4.2011

20.4.2011

5.5.2011 (Helsingissä)

19.5.2011

9.6.2011

21.–22.6.2011

7.7.2011

21.7.2011

4.8.2011

8.9.2011

21.–22.9.2011

6.10.2011 (Berliinissä)

20.10.2011

3.11.2011

17.11.2011

8.12.2011

21.–22.12.2011

12.1.2012

EKP:n yleisneuvoston kokoukset vuonna 2011

17.3.2011

22.6.2011

22.9.2011

22.12.2011

Lehdistötilaisuudet vuonna 2011

13.1.2011

3.2.2011

3.3.2011

7.4.2011

5.5.2011 (Helsingissä)

9.6.2011

7.7.2011

4.8.2011

8.9.2011

6.10.2011 (Berliinissä)

3.11.2011

8.12.2011

12.1.2012

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle