Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ning nendega seotud pressikonverentside ajakava 2010. ja 2011. aastal

8. mai 2009

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas, et 2010. ja 2011. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul kaks korda kuus neljapäeviti. Nagu ka eelmistel aastatel, tehakse ajakavas erandeid olenevalt pühadest ja tähtpäevadest.

Vastavalt 8. novembril 2001 avaldatud teatele jätkab nõukogu EKP rahapoliitiliste seisukohtade hindamist üldjuhul ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse sellel istungil tavaliselt vastu ka otsused EKP baasintressimäärade kohta. Kui nõukogu peab kuu jooksul ka teise istungi, tegeleb ta EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui asjaolud nõuavad, võib nõukogu siiski hinnata oma rahapoliitilisi seisukohti ja otsustada muuta EKP baasintressimäärasid mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. Nõukogu 2010. ja 2011. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimub nii 2010. kui ka 2011. aastal kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti. 2010. aasta esimese välisistungi korraldab 6. mail Banco de Portugal ja teise 7. oktoobril De Nederlandsche Bank. 2011. aasta esimese välisistungi korraldab 5. mail Suomen Pankki – Finlands Bank ning teise 6. oktoobril Deutsche Bundesbank.

EKP üldnõukogu otsustas jätkata praegust tava korraldada istungeid kord kvartalis. Kui EKP üldnõukogu ja EKP nõukogu istungite kuupäevad kattuvad, algab EKP nõukogu istung kolmapäeva pärastlõunal ning jätkub neljapäeval, nagu teatati pressikonverentsil 5. juunil 2008.

Samuti jätkub senine pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad üldjuhul pärast nõukogu kuu esimest istungit.

EKP nõukogu istungid 2010. aastal

14. jaanuar 2010

4. veebruar 2010

18. veebruar 2010

4. märts 2010

17.–18. märts 2010

8. aprill 2010

22. aprill 2010

6. mai 2010 (Lissabon)

20. mai 2010

10. juuni 2010

23.–24. juuni 2010

8. juuli 2010

22. juuli 2010

5. august 2010

2. september 2010

15.–16. september 2010

7. oktoober 2010 (Amsterdam)

21. oktoober 2010

4. november 2010

18. november 2010

2. detsember 2010

15.–16. detsember 2010

EKP üldnõukogu istungid 2010. aastal

18. märts 2010

24. juuni 2010

16. september 2010

16. detsember 2010

Pressikonverentsid 2010. aastal

14. jaanuar 2010

4. veebruar 2010

4. märts 2010

8. aprill 2010

6. mai 2010 (Lissabon)

10. juuni 2010

8. juuli 2010

5. august 2010

2. september 2010

7. oktoober 2010 (Amsterdam)

4. november 2010

2. detsember 2010

EKP nõukogu istungid 2011. aastal

13. jaanuar 2011

3. veebruar 2011

17. veebruar 2011

3. märts 2011

16.–17. märts 2011

7. aprill 2011

20. aprill 2011

5. mai 2011 (Helsingi)

19. mai 2011

9. juuni 2011

21.–22. juuni 2011

7. juuli 2011

21. juuli 2011

4. august 2011

8. september 2011

21.–22. september 2011

6. oktoober 2011 (Berliin)

20. oktoober 2011

3. november 2011

17. november 2011

8. detsember 2011

21.–22. detsember 2011

12. jaanuar 2012

EKP üldnõukogu istungid 2011. aastal

17. märts 2011

22. juuni 2011

22. september 2011

22. detsember 2011

Pressikonverentsid 2011. aastal

13. jaanuar 2011

3. veebruar 2011

3. märts 2011

7. aprill 2011

5. mai 2011 (Helsingi)

9. juuni 2011

7. juuli 2011

4. august 2011

8. september 2011

6. oktoober 2011 (Berliin)

3. november 2011

8. detsember 2011

12. jaanuar 2012

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid