Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB a súvisiacich tlačových konferencií v roku 2010 a 2011

8. mája 2009

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že v rokoch 2010 a 2011 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla dvakrát za mesiac, vždy vo štvrtok. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch plán zasadaní zohľadňuje dni pracovného voľna.

Podľa oznámenia z 8. novembra 2001 bude Rada guvernérov naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky ECB spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Rozhodnutia o výške kľúčových úrokových sadzieb ECB sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci sa bude Rada guvernérov zaoberať otázkami, ktoré súvisia s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby sa môže Rada guvernérov rozhodnúť zhodnotiť nastavenie menovej politiky a zmeniť kľúčové úrokové sadzby ECB kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní. Plán zasadaní Rady guvernérov na roky 2010 a 2011 prihliada aj na skutočnosť, že periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv sa začínajú v deň vyrovnania hlavnej refinančnej operácie po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa v rokoch 2010 a 2011 budú každý rok dve zasadania Rady guvernérov konať mimo Frankfurtu. Prvé takéto zasadanie v roku 2010 sa uskutoční 6. mája 2010 na pôde Banco de Portugal, druhé sa uskutoční 7. októbra 2010 a hostiteľom bude De Nederlandsche Bank. V roku 2011 bude prvé externé zasadanie 5. mája 2011 na pôde Suomen Pankki – Finlands Bank. Druhé sa uskutoční 6. októbra 2011 a hostiteľom bude Deutsche Bundesbank.

Generálna rada ECB rozhodla, že bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok. Ak má zasadanie Generálnej rady kolidovať so zasadaním Rady guvernérov, zasadanie Rady guvernérov začne už v stredu popoludní a bude pokračovať vo štvrtok, ako už bolo oznámené na tlačovej konferencii dňa 5. júna 2008.

Pokračovať bude aj súčasný režim konania tlačových konferencií, čo znamená, že sa zvyčajne budú konať po prvom zasadaní Rady guvernérov v mesiaci.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2010

14. januára 2010

4. februára 2010

18. februára 2010

4. marca 2010

17. – 18. marca 2010

8. apríla 2010

22. apríla 2010

6. mája 2010 (Lisabon)

20. mája 2010

10. júna 2010

23. – 24. júna 2010

8. júla 2010

22. júla 2010

5. augusta 2010

2. septembra 2010

15. – 16. septembra 2010

7. októbra 2010 (Amsterdam)

21. októbra 2010

4. novembra 2010

18. novembra 2010

2. decembra 2010

15. – 16. decembra 2010

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2010

18. marca 2010

24. júna 2010

16. septembra 2010

16. decembra 2010

Tlačové konferencie v roku 2010

14. januára 2010

4. februára 2010

4. marca 2010

8. apríla 2010

6. mája 2010 (Lisabon)

10. júna 2010

8. júla 2010

5. augusta 2010

2. septembra 2010

7. októbra 2010 (Amsterdam)

4. novembra 2010

2. decembra 2010

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2011

13. januára 2011

3. februára 2011

17. februára 2011

3. marca 2011

16. – 17. marca 2011

7. apríla 2011

20. apríla 2011

5. mája 2011 (Helsinki)

19. mája 2011

9. júna 2011

21. – 22. júna 2011

7. júla 2011

21. júla 2011

4. augusta 2011

8. septembra 2011

21. – 22. septembra 2011

6. októbra 2011 (Berlín)

20. októbra 2011

3. novembra 2011

17. novembra 2011

8. decembra 2011

21. – 22. decembra 2011

12. januára 2012

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2011

17. marca 2011

22. júna 2011

22. septembra 2011

22. decembra 2011

Tlačové konferencie v roku 2011

13. januára 2011

3. februára 2011

3. marca 2011

7. apríla 2011

5. mája 2011 (Helsinki)

9. júna 2011

7. júla 2011

4. augusta 2011

8. septembra 2011

6. októbra 2011 (Berlín)

3. novembra 2011

8. decembra 2011

12. januára 2012

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá