Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Тръжни процедури и коридор на ликвидните улеснения с постоянен достъп, считано от 21 януари 2009 г.

18 декември 2008 г.

Във връзка с прессъобщението „Промени в тръжната процедура и в коридора на ликвидните улеснения с постоянен достъп“ от 8 октомври 2008 г. днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе следното решение:

  • И след периода на поддържане, който приключва на 20 януари 2009 г., основните операции по рефинансиране ще се провеждат чрез търг с фиксиран лихвен процент с пълно разпределение. Тази мярка ще се прилага, докато е необходимо, най-малко до датата на последното разпределение в третия период на поддържане през 2009 г. – 31 март.
  • Считано от 21 януари 2009 г. коридорът на лихвените проценти по ликвидните улеснения с постоянен достъп, който на 9 октомври 2008 г. бе намален до 100 базинси пункта около лихвения процент по основната операция по рефинансиране, ще бъде върнат на 200 базисни пункта. Следователно, считано от 21 януари лихвеният процент по пределното кредитно улеснение ще бъде увеличен от 50 до 100 базисни пункта над лихвения процент по основната операция по рефинансиране, а лихвеният процент по депозитното улеснение ще бъде променен от 50 на 100 базисни пункта под лихвения процент по основната операция по рефинансиране.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите