Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Anbudsförfaranden och räntekorridoren för de stående faciliteterna fr.o.m. den 21 januari 2009

18 december 2008

I enlighet med pressmeddelandet ”Ändringar i anbudsförfarandet och i räntekorridoren för de stående faciliteterna” den 8 oktober 2008 har ECB-rådet idag beslutat följande:

  • De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna kommer även fortsättningsvis att genomföras som fastränteanbud med full tilldelning efter den uppfyllandeperiod som slutar den 20 januari 2009. Denna åtgärd kommer att gälla så länge det behövs och åtminstone till den sista tilldelningen i den tredje tilldelningsperioden 2009 den 31 mars.
  • Från och med den 21 januari 2009 kommer räntekorridoren för de stående faciliteterna åter att breddas till 200 punkter. Den minskades till 100 punkter runt den gällande räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna den 9 oktober 2008. Följaktligen kommer, från och med den 21 januari, räntan på utlåningsfaciliteten att ökas från 50 till 100 punkter över räntan för den huvudsakliga refinansieringstransaktionen och räntan på inlåningsfaciliteten kommer att minskas från 50 till 100 punkter under räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media