Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Uttalande av Europeiska centralbanken

13 juli 2004

Europeiska centralbanken (ECB) noterar dagens beslut av Europeiska gemenskapernas domstol avseende rådets åtgärder den 25 november 2003.

ECB-rådet ser med tillfredsställelse att domen bekräftar att de regler och förfaranden som finns fastställda i stabilitets- och tillväxtpakten skall tillämpas i sin helhet.

Vad gäller följderna av utslaget förväntar sig ECB att de berörda institutionerna kommer att vidta de åtgärder som krävs för att till fullo tillämpa dessa regler och förfaranden.

ECB står fast vid sin uppfattning att det inte föreligger något behov av att ändra på fördraget och stabilitets- och tillväxttakten samt att genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten bör kunna förbättras ytterligare.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media