Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Prohlášení Evropské centrální banky

13. července 2004

Evropská centrální banka (ECB) bere na vědomí dnešní rozsudek Soudního dvora o opatřeních Rady Evropské unie z 25. listopadu 2003.

Podle ECB rozsudek potvrzuje, že pravidla a postupy stanovené ve Smlouvě o založení Evropského společenství a v Paktu stability a růstu je třeba uplatňovat v plném rozsahu.

Pokud jde o důsledky tohoto rozhodnutí, ECB očekává, že instituce, kterých se rozsudek týká, přijmou nezbytná opatření k tomu, aby zajistily uplatňování těchto pravidel a postupů v plném rozsahu.

ECB je nadále přesvědčena, že Smlouvu ani Pakt stability a růstu není třeba měnit a že uplatňování Paktu stability a růstu by bylo možné dále zlepšit.

Speaking engagements

Kontakty pro média