SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra Den Europæiske Centralbank

13. juli 2004

Den Europæiske Centralbank (ECB) tager den dom, som De Europæiske Fællesskabers Domstol i dag har afsagt vedrørende Rådets handlinger den 25. november 2003, til efterretning.

ECB noterer med tilfredshed, at dommen bekræfter, at de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i traktaten og i stabilitets- og vækstpagten, skal anvendes fuldt ud.

For så vidt angår dommens konsekvenser, forventer ECB, at de pågældende institutioner tager de fornødne skridt til at sikre fuld gennemførelse af disse bestemmelser og procedurer.

ECB er fortsat overbevist om, at der ikke er behov for ændringer i traktaten og stabilitets- og vækstpagten, og at gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten kunne forbedres yderligere.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt