Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas paziņojums

2004. gada 13. jūlijā

Eiropas Centrālā banka (ECB) pieņem zināšanai šodienas Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu par Padomes 2003. gada 25. novembra rīcību.

Tā ar gandarījumu atzīmē – šis spriedums apstiprina, ka Līgumā un Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzētie noteikumi un procedūras ir jāpiemēro pilnībā.

Attiecībā uz nolēmuma sekām ECB sagaida, ka attiecīgās institūcijas spers nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu šo noteikumu un procedūru pilnīgu izpildi.

ECB saglabā pārliecību, ka nav nepieciešams mainīt Līgumu un Stabilitātes un izaugsmes paktu un ka Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu iespējams tālāk uzlabot.

Speaking engagements

Kontaktinformācija presei