Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankin lausunto

13.7.2004

Euroopan keskuspankki (EKP) kiinnittää huomiota yhteisöjen tuomioistuimen tämänpäiväiseen tuomioon, joka koskee ministerineuvoston toimia 25.11.2003.

Se toteaa tyytyväisenä tuomion vahvistavan, että perustamissopimuksen ja vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä ja menettelyjä pitää noudattaa täysimääräisesti.

EKP odottaa, että päätöksen seurauksena instituutiot, joita asia koskee, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen näiden määräysten ja menettelyjen täysimääräisen toimeenpanon.

EKP:n kanta on edelleen, että perustamissopimusta ja vakaus- ja kasvusopimusta ei tarvitse muuttaa ja että vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpanoa voitaisiin parantaa entisestään.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt