Menu
PERSBERICHT

Verklaring van de Europese Centrale Bank

13 juli 2004

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nota genomen van de vandaag door het Europese Hof van Justitie gedane uitspraak betreffende de acties van de Raad van 25 november 2003.

De ECB merkt met tevredenheid op dat het oordeel bevestigt dat de regels en procedures zoals die zijn voorzien in het Verdrag en het Pact voor Stabiliteit en Groei ten volle dienen te worden toegepast.

Wat betreft de implicaties van de uitspraak verwacht de ECB dat de betrokken instellingen de noodzakelijke stappen zullen nemen om de volledige tenuitvoerlegging van deze regels en procedures te waarborgen.

De ECB blijft ervan overtuigd dat er geen noodzaak bestaat voor veranderingen in het Verdrag en het Pact voor Stabiliteit en Groei en dat de tenuitvoerlegging van het Pact voor Stabiliteit en Groei verder zou kunnen worden verbeterd.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media