Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euroopa Keskpanga avaldus

13. juuli 2004

Euroopa Keskpank (EKP) võtab arvesse Euroopa Kohtu tänast otsust nõukogu 25. novembri 2003. aasta meetmete kohta.

EKP märgib rahuldustundega, et kohtu otsuse kohaselt tuleb asutamislepingus ning stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud õigusnorme ja menetlusi täies ulatuses kohaldada.

EKP eeldab, et otsuse tulemusel võtavad asjaomased institutsioonid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nimetatud õigusnormid ja menetlused viiakse ellu täies ulatuses.

EKP on jätkuvalt veendunud, et asutamislepingut ning stabiilsuse ja kasvu pakti ei ole vaja muuta ning et stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimist saab veelgi tõhustada.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid