Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

13 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λαμβάνει υπόψη την απόφαση που εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τις ενέργειες του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003.

Σημειώνει με ικανοποίηση ότι η απόφαση επιβεβαιώνει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται στη Συνθήκη και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις συνέπειες της απόφασης, η ΕΚΤ αναμένει ότι τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των εν λόγω κανόνων και διαδικασιών.

Η ΕΚΤ συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί η Συνθήκη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου