Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Izjava Evropske centralne banke

13. julij 2004

Evropska centralna banka (ECB) se je danes seznanila s sodbo Evropskega sodišča o odločitvi Sveta EU z dne 25. novembra 2003.

ECB z zadovoljstvom ugotavlja, da sodba potrjuje stališče o nujnosti doslednega spoštovanja pravil in postopkov, predvidenih v Pogodbi in Paktu za stabilnost in rast.

Na osnovi sodbe ECB pričakuje, da bodo ustrezne ustanove sprejele ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev doslednega izvajanja teh pravil in postopkov.

ECB ostaja prepričana, da Pakta za stabilnost in rast ni treba spreminjati, ga je pa mogoče še bolje izvajati.

Speaking engagements

Stiki za medije