Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego

13 lipca 2004 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) odnotowuje dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie działań Rady w dniu 25 listopada 2003 r.

EBC zauważa z zadowoleniem, że wyrok potwierdza, iż zasady i procedury przewidziane w Traktacie oraz w Pakcie Stabilności i Wzrostu muszą być w pełni przestrzegane.

W zakresie implikacji orzeczenia Trybunału, EBC oczekuje, że właściwe instytucje podejmą niezbędne kroki w celu zagwarantowania, iż wspomniane zasady i procedury będą w pełni realizowane.

EBC podtrzymuje swoje przekonanie, że nie ma potrzeby zmiany Traktatu ani Paktu Stabilności i Wzrostu oraz że realizacja Paktu Stabilności i Wzrostu mogłaby być poprawiona.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami