Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август 2015 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 7 август 2015 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба

На 15 юли 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/24 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници в Гърция

На 20 юли 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/25 по искане на министерството на финансите на Гърция.

Advice on legislation

Данни за контакт за медиите