Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień 2015

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 7 sierpnia 2015 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie dotyczącej greckiego systemu statystycznego i greckiego urzędu statystycznego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/24 w dniu 15 lipca 2015 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/25 w dniu 20 lipca 2015 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Advice on legislation

Kontakt z mediami