Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August 2015

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 7. augustil 2015

Õigusaktid

EKP arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja Kreeka statistikaameti seaduse muutmise kohta

15. juulil 2015 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/24.

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta Kreekas

20. juulil 2015 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/25.

Advice on legislation

Kontaktandmed