Menu

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (żieda mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Awwissu 2015

EMBARGO

M’GĦANDHIEX TIXXANDAR QABEL 15.00 CET tas-7 ta’ Awwissu 2015

Opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Ellenika u l-Awtorità Statistika Ellenika

Fil-15 ta’ Lulju 2015 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2015/24 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Greċja.

Opinjoni tal-BĊE dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment fil-Ġreċja

Fl-20 ta’ Lulju 2015 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2015/25 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Greċja.

Advice on legislation

Kuntatti midja